BRAZIL: Veliki požar u muzeju

Foto: Lanueva

Za sada nema podataka o tačnim razmerama uništenja, kao ni o mogućim žrtvama.

Komentari: