Mihajlović: Srbija jedina zemlja van EU koja ima indeks rodne ravnopravnosti

       

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, poručila je danas da Srbija može kao društvo da napreduje i da se razvija onoliko brzo koliko bude stvarala uslove da žene budu ravopravne u porodici, na radnom mestu i u politici i da mogu da doprinose razvoju društva. 

Ona je na seminaru  “Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne ?”, u organizaciji Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih – CEDEM, poručila da je Srbija jedina zemlja van EU koja ima indeks rodne ravnopravnosti, kao i da je, kad je reč o učešću žena u politici, prema nekim parametrima bolja i od evropskog proseka.

“U prethodnom periodu napravili smo bazu u svim oblastima rodne ravnopravnosti, ali daleko od toga da živimo u društvu u kojem su žene i muškarci u potpunosti ravnopravni, onako kako piše i u Ustavu Srbije. Za to je potrebno ne samo da menjamo zakone i donosimo strategije, već i da se izborimo sa brojnim stereotipima u svakodnevnom životu i to je zajednički zadatak svih nas, žena i muškaraca”, rekla je Mihajlovićeva.

Kako je istakla Mihajlović, evropski prosek žena u parlamentu je 25,6 odsto, a kod nas je taj procenat veći – 34,4 odsto, a među ambasadorima  žene su zastupljene 16 odsto, u odnosu na evropski prosek od 13 odsto.

Ona je podsetila da Srbija danas ima žene na najvišim političkim funkcijama, kao što su predsednica Vlade i predsednica Narodne skupštine, ali da su nedovoljno prisutne na  funkcijama u lokalnim samoupravama.

Potpredsednica Vlade dodala je i da se pitanje učešća žena u politici ne može odvojiti od pitanja položaja Romkinja, žena sa invaliditetom i svih barijera sa kojima se žene svakodnevno suočavaju.

Ona je studentkinjama i studentima na tribini poručila da se prostor rodne ravnopravnosti mora stalno osvajati i podsetila na poruku borkinje za prava žena iz vremena Francuske revolucije, Olimpije de Guž, koja je u deklaraciji o pravima žena još krajem 18. veka napisala da su “žene rođene slobodne i da imaju jednaka prava kao i muškarci”.

izvor: mgsi.gov.rs

Komentari: