Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić
Gradska poreska uprava Grada Novog Sada podseća poreske obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. avgusta 2022. godine, dospela za plaćanje treća rata godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.

Kako je članica Gradskog veća za budžet, finansije i investicije Adrijana Mesarović objasnila, s obzirom na to da je zakonom predviđeno kvartalno plaćanje poreza na imovinu, kašnjenje ili jednokratno izmirenje poreske obaveze na kraju kalendarske godine dovodi do obračuna i naplate kamate po stopi koja na današnji dan iznosi 13.5%. Ona je dodala da je Gradska poreska uprava Grada Novog Sada započela distribuciju opomena za dospele, a ne izmirene obaveze po osnovu izbornih javnih prihoda i ponovo pozvala poreske obveznike da svoje dospele obaveze izmire u zakonu propisanim rokovima.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Eventualna sporna pitanja po opomenama u vezi sa vrstom i iznosom dospele obaveze za naplatu, poreski obveznici u roku od pet dana, od dana prijema opomene, mogu raspraviti u Gradskoj poreskoj upravi u Ulici Vojvođanskih brigada 24-26 ili slanjem podnesaka na adresu Gradske poreske uprave, Bulevar Mihajla Pupina 3, kao i putem elektronske pošte na adresu gpu@novisad.rs.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments