Foto: Megafon

Srednjovekovni grad Koprijan, poznat i pod imenom Kurvingrad, nalazi se 11 km južno od Niša, na obronku planine Seličevice iznad Južne Morave.

Bio je zaštićen masivnm bedemom visine do 10 m. Imao je pet kula, a donžon se nalazio pored glavne kapije u severoistočnom uglu bedema. Sa svih strana grad je opasan jarkom.

U unutrašnjosti je bila velika cisterna čiji su ostaci vidljivi. U naselju ispod grada pronađeni su, prilikom arheoloških iskopavanja 1933, temelji crkve građene u moravskom stilu. Pod u narteksu crkve bio je od grubog mozaika, a u ostalim delovima izveden je od naizmenično složenih pločica belog mermera i zelenog kamena, dimenzija 20×20 cm.

Položaj utvrđenja na bregu iznad Južne Morave jasno ukazuje na njegovu važnu stratešku ulogu u zaštiti puta koji se pružao duž rečne doline ka severu.

Koprijan je, u vreme borbi za turski presto 1413, zauzeo i razorio sultan Musa. Posle njegovog poraza, sultan Mehmed je grad vratio despotu Stefanu Lazareviću.

Putopisac Ami Bue pominje u prvoj polovini XIX veka ruševine Kurvinhana.

Do danas je grad nedovoljno proučen.

Život grada protekao je omeđen opsadama. Veruje se da vulgaran naziv grada potiče iz vremena u kome je izvesna nemoralna dama iz gradskog naselja, prilikom opsade neosvojivog utvrđenja, noću dok su svi spavali navela stražu da otvori kapije grada ili je sama to učinila.

Po drugoj legendi, koja se još življe održala u svesti naroda grad je pripadao carici, a grad se Kurvin nazvao otud što je carica zavela sveštenika iz crkve ispod grada. Da bi se lakše susretali naredila je da se razapne platno od grada do crkve po kome je prelazila.

espreso.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments