Foto: screenshot

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Petra Cetinjskog, koji se obeležava istog datuma kao i Lučindan – Sveti Luka koji je česta krsna slava kod Srba.

Petar I Petrović, sveti Petar Cetinjski, crnogorski mitropolit, bio je stric Petra II Petrovića Njegoša. To su dve najznačajnije ličnosti crnogorske istorije. Sveti Petar Cetinjski rođen je u selu Njeguši 1748. u bratstvu Petrovića, koje je dalo pet vladika.

U monaški čin je stupio u svojoj dvanaestoj godini, a 1782. je postao mitropolit i, ujedno, vladar Crne Gore. Izabran je na narodnoj skupštini. Sav život posvetio je Bogu i svom narodu, koga je očinski voleo, ali umeo i strogo da kori.

Mirio je zavađena crnogorska plemena i branio zemlju od napadača. Uspeo i u jednom i u drugom. Posle dvostruke pobede nad skadarskim vezirom Mahmut-pašom ujedinio je Crnu Goru i Brda. Naročito se proslavio pobedom nad Napoleonovom vojskom u Dalmaciji i Boki Kotorskoj. Prvi je u crnu Goru uveo pisane zakone. Bio je izuzetno obrazovan – govorio je sedam jezika, bio je i pisac. Pre Njegoša i Vukove reforme pisao je narodnim jezikom. Iako vladar naroda, život je proveo u teskobnoj ćeliji, kao prost monah. Upokojio se na Lučindan (Sveti Luka), 18. oktobra 1830.

Narodni običaji i verovanja

Na današnji dan treba otvoriti vrata doma, kako za širu porodicu, tako i za komšije jer je Sveti Petar Cetinjski bio ujedinitelj sve srpske i slovenske braće i radio je na pomirenju zavađenih plemena.

Iako je u pitanju crveno slovo u kalendaru, za danas nema posebnih ograničenja osim uobičajenih. To znači da danas nipošto ne smete da perete veš, usisavate i uopšte spremate kuću.

Na današnji dan ne biste smeli ni da u goste odete praznih ruku, odnosno obavezno treba da poneste neki prikladan poklon ako odlazite kod nekoga na ručak ili večeru.

Petar I Petrović Njegoš – Sveti Petar Cetinjski rođen je 1749. u selu Njeguši. Stupio je u monaški čin u svojoj 12. godini. Godine 1782. postaje mitropolit i gospodar Crne Gore. Sav svoj život, viteški i sveti, posvetio je svom narodu. Mitropolit Petar I zavladičio se u Karlovcima 1784, odakle je pošao u Rusiju. Pri povratku iz Petrograda u domovinu, Petar je izjavio: “Ko je protivu Rusije, taj je i protivu svijeh Slovena”, čime su se upravljali i kasniji crnogorski vladari. 1787. je pomagao Rusiji i Austriji u ratu sa Turskom.

Foto: Profimedia/ilustracija

Održavao je bliske veze sa Karađorđem i sastavio prvi pisani zakonik u Crnoj Gori.Nakon druge pobede nad Mahmut-Pašom, Brda su prisajedinjena Crnoj Gori. Pod njegovom vladavinom prisajedinjena je Crnoj Gori Morača, a Boka, koja je dva put dolazila pod njegovu vlast, je predata Austriji 1814.

Održavao je stalne veze sa Karađorđem za vreme Prvog srpskog ustanka i sa njim je sklopio savez za oslobođenje potčinjenih Srba, te je sa tim ciljem vodio znatne borbe sa Turcima. Pod mitropolitom Petrom Crna Gora dobila je prvi pisani zakon 1798, koji je proširila Narodna skupština na Cetinju 1803. Njime je ustanovljen sud, koji se zvao “kuluk”. Proslavio se pobedom nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji.

Za naslednika je Petar odredio svoga sinovca Radivoja Tomova Petrovića, kasnije Petra II Petrovića Njegoša.

U jednoj teskobnoj keliji živeo j emonaški ovaj slavni knez. Upokojio se 31. oktobra 1830. godine, na Lučindan. Njegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinjskom manastiru.

Ponekad se kaže da što je Nemanjićima Sv. Sava, to je Petrovićima Sv. Petar, koji je bio neustrašivi narodni vođa i učitelj, blage prirode, a silna autoriteta, kojem se pokoravao i najoporiji gorštak. Zbog njegovoga bogougodnog života narod ga je prozvao, još za života, svetim.

kurir.rs/opanak.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments