Foto: Privatna arhiva
Podrška u svim aspektima, kako novčanim, tako i psihosocijalnim, a sve u cilju podizanja nivoa kvaliteta života imperativ su Grada Novog Sada kada je reč o brizi o najstarijim građanima.

Savetnica gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića Ljiljana Koković kaže da Grad Novi Sad kontinuirano radi na unapređenju mera i usluga namenjenih najstarijim sugrađanima u cilјu stvaranja uslova za aktivno starenje koje podrazumeva borbu protiv socijalne isklјučenosti i promociju zdravog stila života.

U skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i Programom unapređenja socijalne zaštite, na teritoriji Grada Novog Sada obezbeđuju se aktivnosti od velikog značaja za najstarije građane Novog Sada. Ovo omogućuje da oni kojima je najpotrebnije dobiju pomoć, ali i da penzioneri ostanu aktivni, druže se i kvalitetno provode svoje vreme.

Foto: Privatna arhiva

-Omogućen je smeštaj u Prihvatilište za odrasla i stara lica Gerontološkog centra “Novi Sad”, pomoć u kući za stara, iznemogla i hronično obolela lica koja nisu u stanju da se staraju o sebi, dnevni boravak za odrasla i stara lica koji se nalazi u objektu Doma na Novom naselju, gde je u skladu sa potrebom obezbeđen prevoz korisnika, kao i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima koje se obezbeđuje socijalno ugroženim i stambeno neobezbeđenim licima, kaže Koković.

Takođe, kroz brojne aktivnosti brine se i o psihosocijalnim aspektima života najstarijih građana, kako bi što duže ostali vitalni, a jedan od takvih programa je i ,,Sunčana jesen života“.

-Ovaj program realizuju Gerontološki centar Novi Sad i GO Crvenog krsta, a počinje 01. oktobra  i traje čitavog meseca. Osnovni cilj svih ovih aktivnosti je psihosocijalna podrška starijim građanima Novog Sada, podrška realnom optimizmu i vitalnosti starijih osoba, kao i usmeravanje pažnje šire javnosti na probleme i njihove potrebe, kaže Koković i dodaje da klubovi penzionera pri Gerontološkom centru „Novi Sad“ realizuju različite kreativne, dramske i sportske radionice, izložbe ručnih radova koji su nastajali na radionicama, poetske večeri, sportska takmičenja, kvizovi, ples, društvene igre i drugo.

Kako Koković ističe, pored navedenih prava i usluga, važna podrška penzionerima se odnosi i na oslobođenje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga.

-Ovo se odnosi na penzionere iz osiguranja  zaposlenih i samostalnih delatnosti koji primaju penziju u visini 60% od osnova za određivanje najnižeg iznosa starosne i invalidske penzije, zatim penzionere-zemljoradnike ukoliko primaju penziju u visini 40% od osnova za utvrđivanje najnižeg iznosa staračke i invalidske penzije i korisnike porodične penzije utvrđene u odnosu na najniži iznos starosne i invalidske penzije, kaže Koković i precizira da se pravo na oslobađanje dela obaveza plaćanja može ostvariti za usluge proizvodnje i isporuke toplotne energije, toplu potrošnu vodu, proizvodnju i distribuciju vode, odvođenje otpadnih voda putem kanalizacione mreže i iznošenje, odvoz i deponovanje smeća.

Penzioneri imaju pravo i na godišnju kartu za prevoz javnom saobraćaju.

-Odlukom o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju utvrđene su kategorije korisnika javnog prevoza kojima se izdaje godišnja karta za prevoz u javnom saobraćaju, a među njima su i građani Grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina, a koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada, kaže Koković.

Podsećamo, Grad Novi Sad je tokom prethodne decenije u infrastrukturne projekte namenjene upravo najstarijim građanima uložio milione, a redovno se u skladu sa mogućnostima gradskog budžeta u cilju unapređenja materijalnog položaja penzionera sa najnižim primanjima isplaćuju jednokratne novčane pomoći.

I.M.

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Barb
22/03/2022 11:35

A osobe sa invaliditetom?

Last edited 4 meseci ranije by Barb