Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu ove godine prvi put utvruđuje pravo i donosi rešenja o ispunjenosti uslova za sticanje mogućnosti na povlašćeno parkiranje za osobe sa invaliditetom, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku za korišćenje parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom („Službeni list Grada Novog Sada”, broj 3/22). Ranijih godina korisnici su svoje pravo obnavljali na osnovu kartice izdate u prethodnoj godini.

Na osnovu do sada primljenih zahteva, utvrđeno je da 40-50% korisnika parking nalepnice iz prethodnih godina, uz zahtev u 2022. godini, nije dostavilo potpunu dokumentaciju. Oni su obavešteni o potrebi dopune dokumentacije, čime je proces donošenja rešenja produžen. Radi blagovremenog donošenja rešenja za sve korisnike koji ispunjavaju uslove, a podneli su zahtev u 2022. godini, JKP „Parking servis” Novi Sad je produžio rok važenja kartica iz 2020. i 2021. godine do 15. juna 2022. godine, stoji u saopštenju Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments