Foto: Depositphotos/boggy22
Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije grada Novog Sada oglasila je prodaju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada. Na prodaju je građevinska parcela broj 10365 K.O. Novi Sad IV, čija površina iznosi 207.179 m2.

Parcela se nalazi u produžetku ulice Paje Radosavljevića bb u Novom Sadu.

Prema Planu generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu Grada Novog Sada i Planu detaljne regulacije radne zone Sever i u Novom Sadu, parcela je namenjena za radne aktivnosti iz oblasti tercijarnog i sekundarnog sektora privrede.

Kako se navodi u oglasnoj dokumentaciji, početna cena za otuđenje građevinskog zemlišta iznosi 974,57 miliona dinara.

Garantni iznos utvrđen je u visini od 20% od početne cene i iznosi 194,91 miliona dinara i uplaćuje se na depozitni račun Grada Novog Sada.

Na lokalitetu nema uslova za priključenje na instalacije vodovoda, kanalizacije otpadnih voda i atmosferske kanalizacije. Lokalitet je opremljen elektro-energetskom mrežom nedovoljnog kapaciteta.

Kao prilaz postoji asfaltni put u Ulici profesora Grčića, a parcela se nalazi u zoni zaštite arheološkog nalazišta Slana bara.

Prijave za javno nadmetanje će se primati 28. juna u prostorijama Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije u Novom Sadu, Stevana Branovačkog broj 3, od 9 do 14 sati.

Javno nadmetanje zakazano je za 29. jun.

Ekapija.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments