Foto: Sputnik/Tanjug/Tanja Valić

Obaveštavaju se građani da je deo biračkog spiska za teritoriju Grada Novog Sada za republički referendum radi utvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, raspisan za 16. januar 2022. godine, izložen u sedištu Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada, Trg mladenaca 7, i da mogu izvršiti uvid i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku, do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 31. decembra 2021. godine. Od 1. januara do 12. januara 2022. godine, upis, brisanje, izmene i dopune ili ispravke biračkog spiska obavljaće se na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U birački spisak se, u skladu sa Zakonom, upisuje lice koje ima biračko pravo, odnosno punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije, kao i maloletno lice koje će biračko pravo steći najkasnije 16. januara 2022. godine, prema mestu prebivališta.

Za republički referendum radi utvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije za birača sa boravištem u inostranstvu, po podnetom zahtevu, biće upisan podatak da će birač na republičkom referendumu glasati prema mestu boravišta u inostranstvu na osnovu rešenja Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada, ukoliko ima prebivalište na teritoriji Grada Hovog Sada. Zahtev, da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećem republičkom referendumu glasati u inostranstvu, podnosi se najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno najkasnije 25. decembra 2021. godine, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. Ovaj podatak u birački spisak upisuje Gradska uprava za opšte poslove Grada Novog Sada, po mestu poslednjeg prebivališta birača pre odlaska u inostranstvo, odnosno prema poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi za opšte poslove Grada Novog Sada najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno najkasnije 25. decembra 2021. godine, da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem republičkom referendumu glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, uz odgovarajuće dokaze, podnosi se Gradskoj upravi za opšte poslove Grada Novog Sada u vremenu od 7:30 do 15:30 časova.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments