Foto: Grad Novi Sad
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević učestvovao je danas na panelu ”Zelena tranzicija” održanom u okviru dvodnevnog ”Jahorina ekonomskog foruma 2022”. Gradonačelnik je na panelu rekao da je Novi Sad započeo sa aktivnostima na izradi Strategije pametnog grada, uvažavajući pre svega principe održivog razvoja.

– Ekonomija i zaštita životne sredine su, simbolično gledano, dve grane drveta, a ni jednu ne možemo odseći. Ne možemo gasiti privredu i zaustavljati razvoj,  međutim ništa na tim poljima ne sme biti van okvira očuvanja životne sredine. Gradovi imaju veliku odgovornost i na tom polju treba da realizuju ogromne projekte, pa se postavlja pitanje ekonomskog potencijala za rešavanje izazova. Potencijalno rešenje može biti javno-privatno partnerstvo, s tim da se takvo udruživanje dobro odmeri – istakao je Vučević.

Foto: Grad Novi Sad

Kao veliku prednost Novog Sada on je naveo snažan univerzitet sa Fakultetom tehničkih nauka koji je povezan sa sektorom savremenih tehnologija. Gradonačelnik Vučević je takođe rekao da je započeta realizacija projekta izgradnje centralnog prečistača otpadnih voda, da se privodi kraju izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom i to u saradnji sa evropskim partnerima.

– Izgradili smo fabriku za tretman zelenog otpada koja radi po principima cirkularne ekonomije, od otpada dobijamo kompost koji kasnije prodajemo, ili koristimo za sopstvene potrebe. Izgradnjom kompostilišta smanjili smo nivo emisije gasova za ono zagađenje koje bi emitovao 961 automobil na mesečnom nivou. Završavamo i izgradnju reciklažnog centra gde će se sakupljati otpad kao što su gume, akumulatori, fluo cevi, baterije, kao i opasan otpad iz domaćinstva i tretirati primarno sakupljeni reciklabilni otpad. Takođe, pripremili smo projektno-tehničku dikumentaciju za izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada. U potpunosti smo obnovili vozni park javnog prevoznika, većinom autobusi koriste gas, a kupljeno je i 10 autobusa na električni pogon sa pratećom infrastrukturom. Završetak brze pruge Beograd-Novi Sad jedan je od najvažnijih projekata urbane mobilnosti na ekološki način, imajući u vidu da vozovi idu na struju, što je ogromno smanjenje emisije štetnih gasova  – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević. On je takođe rekao da je u Novom Sadu u proteklih 10 godina izgrađeno oko 30km biciklističkih staza, a rekonstruisano preko 10km, te da Grad subvencioniše  kupovinu novih bicikala građanima, ali i da se konstantno radi na uvećanju zelenih površina i održavanju postojećih, kao i da se podstiče upotreba ekoloških energenata.

Foto: Grad Novi Sad

Forumu prisustvuju i članovi državnih i lokalnih vlasti te brojni predstavnici poslovne zajednice. Organizatori najavljuju da će, između ostalog, biti razgovarano i o uticaju ukrajinske krize na ekonomiju, regionalnoj saradnji, tržištu radne snage, energetskoj tranziciji, digitalnom novcu, kao i jačanju konkurentnosti lokalnih zajednica i lokalne ekonomije.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments