Istraživanja pokazuju da svako dete starije od 10 godina ima mobilni telefon
Danas je italijanskim školama izdat cirkular, koji je potpisao ministar obrazovanja i zasluga Đuzepea Valditara, koji sadrži indikacije o korišćenju mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja u učionicama.

-Potvrđuje se zabrana korišćenja mobilnog telefona tokom nastave, jer je to element smetnji za svoje i druge i nedostatak poštovanja prema nastavnicima, kojima je prioritet vratiti autoritet – kaže ministar.

-Odlukom ne uvodimo disciplinske sankcije, već se pozivamo na osećaj odgovornosti. Takođe pozivamo škole da obezbede poštovanje važećih pravila i da promovišu, ako je potrebno, strože dopune propisa i paktova o zajedničkoj odgovornosti u obrazovanju, kako bi efikasno sprečili nepravilnu upotrebu ovih uređaja.

Drugi elektronski uređaji očigledno mogu biti dozvoljeni, uz ovlašćenje nastavnika, a u skladu sa propisima instituta, u obrazovne, inkluzivne i trenažne svrhe, takođe u okviru ciljeva Nacionalnog plana digitalne škole (PNSD) i „digitalnog građanstva“

Rizici po zdravlje dece koji mogu proizaći iz kontinuirane upotrebe mobilnih telefona istaknuti su u konačnom izveštaju, koji je distribuiran kao prilog cirkularnom dokumentu, istraživanja o utvrđivanju činjenica koje je u prošlom sazivu sprovela 7. Komisija Senata o uticaju digitalne tehnologije na studente, sa posebnim osvrtom na procese učenja.

– Štitimo interese studenata. Interes učenika, koje moramo zaštititi, je da ostanu u učionici da uče – rekao je ministar obrazovanja i zasluga Đuzepe Valditara u belešci

Ometanje sa mobilnim telefonima ne dozvoljava vam da na isplativ način pratite nastavu, a takođe je i nedostatak poštovanja prema figuri nastavnika, kome je prioritet vratiti autoritet.

Italy24

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments