Foto: Ministarstvo odbrane

Regionalni centar Centar ministrstva odbrane Novi Sad raspisao je konkurs za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije

1. Pravo prijavljivanja kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije

Na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji (u) do kraja 2023. navršavaju do 27 godina.

Opšti uslovi:

• da je državljanin Republike Srbije;
• da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
• da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
• da nije odslužio vojni rok sa oružjem;
• da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
• da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Vojna knjižica/Vojska
Foto: nsuzivo.rs/ Pavle Pejić

Pored opštih, kandidat za slušaoca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije mora ispunjavati i sledeće uslove:

• da ima završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od 240 ESPB bodova sa prosekom iznad 7,00;
• da je psihofizički zdrav i sposoban za letačku službu;
• da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije

Prijavu kandidat podnosi na jedan od sledećih načina:

• centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta;
• preko portala eUprave Vlade Republike Srbije;
• preko jedinica poštanske mreže JP „Pošta Srbije – Beograd”.
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu, prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat za slušaoca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

• overenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju;
• popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere.

3. Izbor kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire u Vojsci Srbije

Foto: Ministarstvo odbrane

Selekcija kandidata realizovaće se u dva dela. Prvi deo selekcije obuhvata psihološku, medicinsko-zdravstvenu i bezbednosnu procenu. Kandidati koji ne zadovolje jedan od navedenih kriterijuma, isključuju se iz dalje selekcije.
Drugi deo selekcije obuhvata medicinsko-zdravstvenu procenu za letača koja se realizuje u Vazduhoplovnomedicinskom institutu, selektivnu padobransku obuku i selektivnu letačku obuku koje se realizuju u jedinicama Vojske Srbije. Kandidati koji ne zadovolje jedan od navedenih kriterijuma, isključuju se iz dalje selekcije.

O terminima za selekciju po datumu, mestu, vremenu i ostalim bitnim informacijama u vezi sa procesom selekcije kandidati će biti obavešteni pisanim i telefonskim putem.

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda, psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama, realizovane padobranske obuke i selektivne letačke obuke.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom prijema slušalaca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire za septembarski upisni rok.

Kandidatima koji uspešno završe vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije biće ponuđena mogućnost prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira roda avijacije i sticanje zvanja pilota.

4. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka (vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije), uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i Komandi RV i PVO.

Izabrani kandidati upućuju se na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire 1. septembra 2023. godine.

Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije u 2023. otvoren je od 1. februara do 31. marta 2023. godine.

Informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane na telefone: 011/3074-128, 011 /3074-008 i 011/3074-027.

nsuzivo.rs

2 Comments
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Milan NS
02/03/2023 12:56

Ahaha! Prvo objavite na čemu bi leteli ti “rezervni oficiri”

SNS Uzivo
02/03/2023 23:01

Momci i devojke sa osnovnom skolom, niko drugi nece pasti na vase baljezgarije… 🙂