JKP “Parking servis” ovim putem obaveštava sve potencijalne korisnike godišnjih invalidskih parking karata o uslovima za dobijanje ove parking karte, kao i o proceduri dobijanja godišnje invalidske karte.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode 1, putem portala eUprave ili putem elektronske pošte (pisarnica@uprava.novisad.rs) i propisano je koji se dokazi prilažu uz zahtev, u zavisnosti od toga da li zahtev podnosi osoba sa invaliditetom ili član zajedničkog domaćinstva.

Uprava primerak rešenja kojim se priznaje pravo na korišćenje parking mesta dostavlja JKP „Parking servis”, koje korisniku izdaje nalepnicu za označavanje vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva. Parking servis nalepnicu zajedno sa primerkom rešenja, dostavlja poštom, kako korisnika ove godišnje karte ne bi izlagali dodatnim naporima i rizicima.

Pravilnikom je propisano da se zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje parking mesta za tekuću godinu podnosi najkasnije do 31. marta tekuće godine, a važnost parking kartica izdatih u prethodnoj godini produžena je do 15. aprila 2022. godine.

Apeluje se na korisnike invalidskih godišnjih karata da vozila parkiraju na parking mesta koja su obeležena za osobe sa invaliditetom, a građane koji ne koriste ove povlašćene parking karte, da ne parkiraju automobile na ovim mestima koja za njih nisu ni namenjena.

nsuzivo.rs

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Milorad
21/02/2022 19:11

Da li gluvi imaju pravo na invalidsko za parking?