Foto: rtv.rs

Republički zavod za statistiku objavio je uslove i platu za posao popisivača stanovnika.

Republički zavod za statistiku raspisao je u ponedeljak konkurs za angažovanje popisivača za predstojeći popis koji se sprovodi od 1. do 31. oktobra 2022. godine. Konkurs je otvoren do 5. avgusta, a prema ranijim najavama biće angažovano 15,000 popisivača. Zavod međutim planira da primi 20.000 osoba, koji će proći kroz obuku za terensku realizaciju, kako bi imali rezervne popisivače.

Ko može da se prijavi za posao popisivača?

Na konkurs mogu da se prijave državljani Srbije sa prebivalištem odonosno boravištem u Srbiji, koji imaju najmanje 18 godina i stečeno trogodišnje obrazovanje. Potrebno je i da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Takođe, kandidati moraju da budu informatički pismeni, odnosno, da poznaju rad na računaru (MS Office, internet). Kako bi se to utvrdilo biće organizovano testiranje kandidata. Osim toga neophodno je da svi koji se prijave za posao popisivača imaju mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

U Konskursu za posao popisivača je naznačeno da če kompentencije, trenutni radni status kao i prethodno iskustvo biti dodatno bodovani. Najviše bodova imaće osobe sa višim stepenom obrazovanja, nezaposleni kao i oni sa prethodnim iskustvom popisivača.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može da ostvari je 47, a u slučaju kada kandidati za posao popisivača ostvare isti ukupan broj bodova, prednost na rang-listi imaće kandidat koji je ostvario veći broj bodova na testiranju, veći broj bodova po osnovu iskustva u popisima i/ili drugim statističkim istraživanjima Zavoda, veći broj bodova po osnovu radnog statusa, veći broj bodova po osnovu obrazovanja, ili izjavio da ima mogućnost korišćenja automobila za rad u Popisu.

Ako su kandidati izjednačeni i prema navedenim kriterijumima, prednost se daje kandidatu sa manjim rednim brojem prijave.

Kako izgleda prijava za posao popisivača?

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojem stanuju odnosno žive. Izuzetak su ipak studenti koji se školuju van mesta stanovanja i oni se mogu se prijaviti za rad u svojoj opštini/gradu ili u opštini/gradu u kojem privremeno žive tokom studija. Kandidati se prijavljuju isključivo popunjavanjem elektronske prijave, koja je dostupna na sajtu RZS.

Kandidat može da popuni samo jednu prijavu, dok više informacija o opisu posla popisivača stanovništva može da se nađe na sajtu posvećenom popisu.

Rang-liste prijavljenih kandidata za popisivače biće objavljena 10. avgusta. Od kandidata koji su konkurisali za posao popisivača očekuje se da predaju dokumentaciju i da prođu testiranje rada na računaru u periodu od 13. do 19. avgusta. Nakon toga 20. avgusta objavljuje se preliminarna rang-lista izabranih kandidata, nakon čega sledi rok za prigovore i žalbe. Objavljivanje Konačne liste kandidata koji se pozivaju na obuku zakazano je 26. avgusta.

Nakon toga u periodu od 29. avgusta do 16. septembra sledi petodnevna obuka kandidata za instruktore, a konačni spsiak izabranih popisivača zakazan je za 20. septembar. Potpisivanje ugovora sa popisivačima zakazano je za period od 22. do 23. septembra.

Popisivač je, pre potpisivanja ugovora dužan da prođe petodnevnu obuku u periodu od 29. avgusta do 16. septembra 2022. godine i da se detaljno upoznava sa Vodičem za popisivače i radom u aplikaciji za prikupljanje podataka. Takođe popisivač pre popisa obilazi teren pre početka popisivanja. Tokom popisa njegov posao podrazumeva popisivanje svih jedinica popisa (lica, domaćinstava, stanova) metodom intervjua, uz korišćenje laptopova za unos podataka u elektronske upitnike.

Kako navodi RZS, popisivač može raditi i druge poslove po nalogu instruktora ili popisne komisije. Sa popisivačima se potpisuje ili Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ( za nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili Ugovor o dopunskom radu (za lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca).

RZS naglašava da je bitno da ljudi znaju da “zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do kog može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti)”.

Kolika je zarada za posao popisivača stanovnika?

Iz RZS navode da prosečna zarada popisivača tokom angažovanja iznosi oko 60,000 dinara neto.

“Svaki popisivač će, u proseku, biti zadužen za tri popisna kruga (oko 200 stanova). Sve vreme angažovanja, popisivačima će biti plaćeno osiguranje, biće im isplaćena nadoknada za realne putne troškove (ukoliko rade van mesta stanovanja) i dobijaće nadoknadu od 1,500 za potrebe korišćenja mobilnog telefona i interneta”, rečeno je iz RZS-a

Takođe je saopšteno da će u Popisu 2022. godine, za razliku od svih dosadašnjih popisa, u kojima su podaci prikupljani popunjavanjem papirnih upitnika, prvi put prikupljanje podataka biti obavljano elektronski, putem laptopovi. Metod sprovođenja popisa je tradicionalni, popisivači prikupljaju podatke direktno od građana, idući “od vrata do vrata”.

Preliminarni rezultati Popisa biće objavljeni u roku od mesec dana od završetka terenskog prikupljanja podataka (do kraja novembra 2022. godine), a konačni rezultati će se objavljivati u skladu sa planom publikovanja, sukcesivno, počev od aprila 2023. godine do juna 2024. godine.

mondo.rs/nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments