Foto: Print screen / Google Earth

Na javnom uvidu nalazi se Nacrt plana detaljne regulacije radne zone Sever II u Novom Sadu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije radne zone Sever II u Novom Sadu na životnu sredinu

Prostor je u najvećoj meri namenjen poslovanju. Radna zona Sever II opredeljena je za razvoj sekundarnih i tercijarnih delatnosti, navedeno je u dokumentaciji.
Sekundarne delatnosti obuhvataju: industriju, građevinarstvo i proizvodno zanatstvo, dok u tercijarne delatnosti spadaju sadržaji iz oblasti: trgovine, uslužnog zanatstva, finansijskih, tehničkih i poslovnih usluga, saobraćaja i komunalnih delatnosti.
Namena sekundarnih i tercijarnih delatnosti podrazumeva i različite privredne sadržaje iz oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, saobraćaja i veza i prerađivačke industrije, koje će koristiti savremenu tehnologiju za svoje tehnološke procese.
U zapadnoj prostornoj celini planirana je komunalna površina u funkciji veletržnice. Veletržnica je uređen prostor u funkciji distribucije robe i usluga koja svojim savremenim vidom prodaje treba da zadovolji potrebe grada i šireg
regiona Vojvodine.
Saobraćajno je dobro povezan sa okolnim sadržajima i sa aspekta saobraćaja ima izuzetno povoljne uslove za razvoj poslovanja. Gradska magistrala, koja preseca prostor ove radne zone, obezbeđuje dobru povezanost sa gradom i brzu vezu sa državnim putem A1 (E 75).
Primarnu saobraćajnu mrežu unutar ove zone čine postojeće ulice Privrednikova, Industrijska, Put novosadskog partizanskog odreda i ulica koja povezuje Partizansku ulicu na istoku sa Ulicom Kornelija Stankovića na zapadu.
Ovu radnu zonu tangira kompleks Novosadskog železničkog čvora koji sadrži ranžirnu i teretnu stanicu, kao i planirani robno-transportni terminal koji predstavlja deo novosadskog logističkog centra. Kroz radnu zonu i na vodnom zemljištu – Кanala DTD planiran je industrijski kolosek, koji će povezati ovaj prostor sa Lukom Novi Sad i radnom zonom Sever III i omogućiti korišćenje železnice u transportu robe.
Mogućnost korišćenja različitih vidova transporta predstavlja pogodnost za obavljanje privrednih delatnosti i odlučujuće će opredeljivati potencijalne investitore u budućnosti, kako u pogledu ulaganja u još nerealizovane prostore radne zone, tako i u pogledu njihovog opredeljivanja za odgovarajuće namene u ovom prostoru, dodaje se.
Značajne javne zelene površine nisu planirane na prostoru ove radne zone, ali su postojeći poslovni kompleksi bogato ozelenjeni.
Na prostoru ove radne zone se nalaze sledeći infrastrukturni sadržaji: razvodno postojenje 20kV i crpna stanica atmosferskih voda. Na krajnjem istoku zone planirana je značajna hidrotehnička površina u funkciji prerade tehnološke vode.
Zaštićeno kao nepokretno kulturno dobro, na prostoru ove radne zone nalazi se Nazarensko groblje koje je van upotrebe.
I pored obezbeđene redovne linije javnog gradskog prevoza, u radnim špicevima, postoji potreba da se u okviru kompleksa ili u regulaciji prilaznih saobraćajnica obezbede parking mesta za putničke automobile. U postojećim kompleksima uglavnom su izgrađena parkirališta i takav način rešavanja parkiranja treba primenjivati i ubuduće.
Na osnovu evaluacije značaja uticaja, zaključeno je se da implementacija Plana ne proizvodi strateški značajne negativne uticaje na planskom području, odnosno da će planska rešenja uz primenu adekvatnih mera zaštite imati pozitivne efekte na životnu sredinu.
ekapija
1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Bane
18/02/2023 22:55

Deo grada bez rešene kanalizacione infrastrukture u 21 veku, kakvi “crni” planovi i progres…