Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Lokalni ombudsman je nezavisan i samostalan organ, koji štiti prava građana i kontroliše rad gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada, Gradskog veća kada postupa kao drugostepeni organ u upravnom postupku, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad, a kojima su poverena javna ovlašćenja. Lokalni ombudsman se stara i o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda.

Godinu koja je za nama obeležio je povećan broj žalbi Novosađana. Tokom 2021. godine sugrađani su su podneli 119 pritužbi Lokalnom zaštitniku građana, istakla je na Skupštini grada Marina Popov Ivetić, Lokalni ombudsman.

Foto: Lawrina

Zaštitniku građana se obratilo 558 Novosađana, a najveći broj se obratio usmenim putem, čak 351 građanin. Popov Ivetić je izjavila da je to blago uvećan broj pritužbi nego proteklih godina. Najviše pritužbi ima Gradska uprava za inspekcijske poslove i Gradska poreska uprava.

Lokalni ombudsman je sa JKP “Parking servis” izdao i povlašćenje karte za parking za roditelje koji imaju decu sa smetnjama u razvoju. Još jedna od stvari koju je Lokalni ombudsman uradio su i dva istraživanja tokom 2021. godine, a jedno je o divljim deponijama.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments