Foto: Ustupljene fotografije

Dr Alena Stupar iz Novog Sada jedna je od tri ovogodišnje dobitnice Nacionalnih stipendija u okviru renomiranog svetskog programa L’Oréal-UNESCO “Za žene u nauci” (L’Oréal – UNESCO For Women in Science). Na svečanoj ceremoniji u Vladi Republike Srbije, najtalentovanijim mladim naučnicama dodeljene su ove stipendije u vrednosti od po 5 hiljada evra, namenjene za realizaciju njihovih značajnih naučnih istraživanja

Dr Alena Stupar je naučni saradnik na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Osnovne akademske, master i doktorske studije je završila na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu na katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo. Kvalitet njene doktorske disertacije je prepoznat od strane Privredne komore Srbije, te je dr Aleni Stupar dodeljena nagrada za najbolju doktorsku disertaciju sa rešenjima primenljivim u privredi koja doprinose razvoju nauke, ekonomije i društva u celini. Tokom svog naučnog rada imala je priliku da se usavršava na nekoliko eminentnih evropskih univerziteta,  kao  što  je  Univerzitet  u  Bolonji, Univerzitet u Lajdenu, Univerzitet u Lisabonu, kao stipendista Višegradskog fonda, Erasmus Mundus programa ili kao učesnik međunarodnih projekata Horizon 2020 i COST.

Foto: Ustupljene fotografije

Trenutno je angažovana na nekoliko nacionalnih programa. Fokus istraživanja Alene Stupar je baziran na primeni različitih savremenih ekstrakcionih tehnika, korišćenjem potpuno bezbednih “zelenih” rastvarača u cilju izolovanja bioaktivnih komponenti iz biljnih sirovina. Primenom “zelenih” rastvarača i savremenih ekstrakcionih tehnika značajno se smanjuje upotreba organskih, često toksičnih rastvarača, smanjuje se negativni uticaj na životnu sredinu i povećava selektivnost procesa ekstrakcije ciljnih jedinjenja. Kako bi se dobili ekstrakti koji su potpuno bezbedni, sa visokim sadržajem bioaktivnih komponenti, Alena se bavi optimizacijom procesnih parametara ekstrakcije, kao i fizičko-hemijskim analizama dobijenih ekstrakata i određivanjem bioaktivnog potencijala dobijenih ekstrakata.

Dalji koraci u Aleninim istraživanjima su implementacija dobijenih ekstrakata u svakodnevne prehrambene proizvode, gde dodati ekstrakti igraju ulogu i prirodnih aditiva i funkcionalnih dodataka.

Pored dr Alene Stupar stipendiju su dobile i naučnice dr Jovane Despotović čiji je fokus istraživanja molekularna biologija karcinoma i dr Tijana Milićević koja se bavi ispitivanjem toksičnih i kancerogenih elemenata i jedinjenja (pesticida i ostalih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci) u uzorcima iz životne sredine i hrane.

Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ dodeljene su po dvanaesti put. Ovaj program u Srbiji je pokrenut 2010. godine i sprovodi se u partnerstvu Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO-m, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i kompanije L’Oréal Balkan. Od pokretanja programa do danas, na konkursu za Nacionalne stipendije učestvovalo je više od 600 mladih naučnica, a najboljima je do sada dodeljeno 35 stipendija,  u iznosu većem od 20 miliona dinara.

Foto: Ustupljene fotografije

Program u Srbiji deo je čuvene međunarodne inicijative L’Oreal – UNESCO „Za žene u nauci“ (L’Oreal –  UNESCO For Women in Science) u sklopu koje se duže od dvadeset godina širom sveta pruža podrška izvanrednim naučnicama koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva.

Naredni, trinaesti ciklus programa nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ počeo je 1. januara 2023. Konkurs je namenjen mladim naučnicama u Srbiji, do 35 godina starosti, koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka. Sve informacije konkursu objavljuju se na zvaničnoj web stranici programa www.zeneunauci.co.rs .

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments