Foto: Mapio.net
Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu obuhvaćen је deo građevinskog područja Novog Sada, ukupne površine 0,07 ha i planira se namena poslovanje sa stanovanjem.
Prostor u obuhvatu plana nalazi se uz dominantnu gradsku saobraćajnicu Ulicu cara Dušana, na broju 22.
Na predmetnom prostoru planiraće se namena poslovanje sa stanovanjem, gde je udeo poslovanja 70%. Ovim Planom omogućiće se povećanje spratnosti uličnog objekta na Po+P+3+povučena četvrta etaža, kao i izgradnja dvorišnih objekata spratnosti Po+P+Pk i Po+P. Maksimalni indeks zauzetosti ne sme preći 60% što će ujedno biti i maksimalna zona izgradnje.
Obavezna će biti izgradnja podrumske garaže na način da se zadovolji kriterijum da se za svaki stan ili 70 m2 korisnog prostora poslovanja obezbedi jedno parking mesto. Pristup podrumskoj garaži planiraće se iz pravca Ulice cara Dušana.
Planiraće se ozelenjavanje površine iznad podzemne garaže poluintezivnim ozelenjavanjem. Osim estetske, funkcija ove vrste ozelenjavanja odnosi se i na mogućnost neposrednog korišćenja zelenog krova.
ekapija.com
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments