Na brzoj pruzi Beograd- Novi Sad ovih dana počela su statička testiranja, dok se dinamička očekuju tokom januara i februara, da bi u martu pruga mogla da dobije svoje prve putnike, rečeno je iz Infrastrukture železnice Srbije, a prenosi eKapija.
Nadzor obavlja nemačke železnice Deutsche bahn, Nemačke železnice, a izvođači radova su kompanija ruskih železnica RZD International i kineski konzorcijum na čelu sa kineskim železnicama.
Na deonici od glavnog grada do Novog Sada su još prvog januarskog dana počele provere kako bi se videlo šta je još ostalo da se uradi.
Trenutna rekonstrukcija železničke stanice Novi Sad i nadvožnjaka u Kisačkoj ulici deo su izgradnje brze pruge ka Subotici, koja treba da bude završena do 2024. godine. Ra­do­vi u Kisačkoj će tra­ja­ti do mar­ta 2022. go­di­ne, te se gra­đa­ni mo­le da po­štu­ju po­sta­vlje­nu saobraćajnu sig­na­li­za­ci­ju i us­po­sta­vlje­ni re­žim sa­o­bra­ća­ja i da ko­ri­ste al­ter­na­tiv­ne prav­ce ko­ji se pro­te­žu Te­me­rin­skom i Ru­me­nač­kom uli­com. To­kom re­kon­struk­ci­je i iz­grad­nje pod­vo­žnja­ka u Ki­sač­koj uli­ci tra­se auto­bu­sa JGSP-a na li­ni­ja­ma 1, 15, 16, 17, 20, 31, 32, 33 i 35 će bi­ti iz­me­nje­ne.
Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić
Renovira se i glavna železnička stanica u Novom Sadu koja će posle skoro 60 godina dobiti novi izgled. Prva faza radova podrazumeva rekonstrukciju staničnih koloseka na koje će stizati vozovi iz Beograda, nakon koje se prelazi na ostale koloseke, te naposletku na enterijer i eksterijer same stanice, a planirano je i postavljanje lifta ka kolosecima. Završetak radova na stanici će biti usklađen sa završetkom čitavog projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Subotice.
Putovanje će maksimalno biti skraćeno, od Novog Sada do Beograda trebaće samo 30 minuta, a od Beograda do Subotice sat i po, reči su Nenada Stanisavljevića iz Infrasturkture železnice Srbije, koji dodaje da će ovo najviše značiti studentima.
eKapija/nsuzivo.rs
2 Comments
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Deutche bahn
07/01/2022 16:53

Neće Novi Sad imati ništa, HA HA !!

Last edited 1 godina ranije by Deutche bahn
Boki
09/01/2022 13:02

I šta kad stignem u Beograd,kako iz one rupe?