Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić
Anari AI, nainovativnija nvoosadska kompanija, je upravo predstavila Thor X, prvi “Sistem u Cloud-u” za semantičku segmentaciju 3D oblaka tačaka u sferama kao što su GIS, BIM, digitalni blizanci i metaverzum.

“Sistem u Cloud-u” unosi inovaciju u način na koji se koristi veštačka inteligencija. Predstavlja optimizovaniji i efikasniji sistem koji kombinuje različite hardverske i softverske arhitekture sa modelima mašinskog učenja, a prvi takav sistem, Thor X, olakšava proces semantičke segmentacije 3D oblaka tačaka. Specijalizovana hardverska akceleracija Thor X-a može se primeniti u oblastima kao što su GIS, BIM, digitalni blizanci i metaverzum, i to čak 30 puta efikasnije u poređenju sa najboljim GPU na tržištu.

-3D aplikacije su sve popularnije, sa primenama u virtuelnoj i proširenoj realnosti, kao i u autonomnim vozilima. Verujem da je kvalitetna segmentacija 3D oblaka tačaka ključni faktor da brojne industrije obezbede vrhusnku vrednost svojim korisnicima. Veštačka inteligencija će u ovom domenu igrati značajnu ulogu u budućnosti, posebno u pogledu tačnosti i brzine obrade podataka- rekao je Avi Yashar, ko-osnivač i CPO u Dataloop AI.

U poređenju sa CPU, Anarijeva jedinstvena kombinacija hardvera, softvera i mašinskog učenja čini Thor X čak 18 puta bržim u obradi jednog od industrijski standardnih skupova podataka – 3D oblaka tačaka velikih razmera, SemanticKITTI.

Jovan Stojanović, ko-osnivač i CEO Anarija, navodi da Thor X oslikava Anarijev cilj da ubrza, pojednostavi i optimizuje Cloud kompjutaciju za domenski specifične procese. 

Jovan Stojanović je osnivač i direktor Anari AI kompanije; foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

-Veštačka inteligencija svakim danom postaje sve kompleksnija, a kompanije se bore za konkurentnost i brz povrat investicije. Pojednostavljeno, ako se nastavi ovim tempom, veštačka inteligencija neće biti dostupna svim kompanijama. Baš zbog toga je važno pojednostaviti domenski-specifične kompjutacije i omogućiti drugima da dizajniraju sopstvene domenski-specifične sisteme na mnogo lakši način. Thor X je u tom smislu veliki korak napred ka kreiranju nove industrijske kategorije “Sistema u Cloud-u”, gde je 3D kompjuterska vizija prvi korak u budućnost- istakao je Stojanović.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments