Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Sutra, 5. decembra u 10.00 časova počinje realizacija programa „Podela pomoći za direktno ublažavanje siromaštva i drugi vidovi pomoći socijalno ugroženim građanima” u magacinu Crvenog krsta Novog Sada, ulica Rade Končara 1, Petrovaradin.

Crveni krst Novog Sada realizuje Program za direktno ublažavanje siromaštva u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada, a za potrebe podele pomoći sugrađanima u stanju socijalne potrebe, koji su se Crvenom krstu Novog Sada obraćali putem zahteva za pomoć u toku 2022. godine.

Na osnovu Ugovora o prenosu sredstava za realizaciju programa „Podela pomoći za direktno ublažavanje siromaštva i drugi vidovi pomoći socijalno ugroženim građanima” za 2022. godinu, Crveni krst Novog Sada sproveo je postupke Javnih nabavki za potrebe realizacije ove aktivnosti i izvršio nabavku 1.200 prehrambenih paketa, 1.200 higijenskih paketa i 600 prm mekog ogrevnog drveta.

Komisija za socijalni rad Crvenog krsta Novog Sada izvršila je pregled prispelih zahteva za pomoć i po stepenu ugroženosti opredelila najugroženije porodice i pojedince za dobijanje pomoći u vidu paketa hrane, paketa higijene ili ogrevnog drveta. Ovu pomoć dobiće oko 2.500 socijalno ugroženih porodica i pojedinaca.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Crveni krst Novog Sada kao sastavni deo Crvenog krsta Vojvodine i Crvenog krsta Srbije i kao najveća i najstarija volonterska organizacija u gradu svake godine obeležava Međunarodni dan volontera.

Ove godine Međunarodni dan volontera, 5. decembar, u svetu obeleževa se pod sloganom „Budi human-snaga čovečnosti (moć dobrote)”. Tog dana posebna pažnja se poklanja volonterima koji su angažovani u svojim lokalnim zajednicama i koji svojim delovanjem pomažu svojim najugroženijim sugrađanima. Upravo je njihov doprinos ono što te zajednice čini otpornijim na rizike, kao što su prirodne i ekonomske katastrofe. Takođe, priroda naše organizacije je zasnovana na vrednostima i verovanju naših volontera i zaposlenih u ideju Crvenog krsta, osnovne principe i vrlo je jasno usmerena na ublažavanje ljudske patnje i zastupanja interesa najugroženijih.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments