Ilustracija (Foto: Albina Glisic/shutterstock.com)/screenshot

Hrvatski sabor predložio je da se ukine korišćenje JMBG-a posle 46 godina, a danas će raspravljati o konačnom predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju. Umesto JMBG-a, koristi se OIB, odnosno lični identifikacioni broj koji građani koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmene podataka.

Matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka važenja Zakona o matičnom broju, neće se brisati iz postojećih evidencija već će moći da se koriste za povezivanje i razmenu podataka u onim slučajevima kada povezivanje podataka neće moći da se izvrši korišćenjem ličnog identifikacionog broja, međutim ne kao osnovna i stalna identifikacijska oznaka građanina, već kao kontrolni mehanizam.
Građani Hrvatske nisu iznenađeni ovom odlukom, štaviše, navode da JMBG ne koriste već neko vreme.
JMBG je u Hrvatskoj uveden 1976. godine. Prilikom uvođenja se građanima dodeljivao po mestu stanovanja, a nakon toga je dodeljivan po mestu rođenja. U JMBG-u su kodirani datum rođenja, regija rođenja, redni broj i pol.
Od 2009. uveden je novi identifikacijski broj, tzv. lični identifikacijski broj (OIB), koji menja JMBG, ali su u prelaznom razdoblju oba broja bila u upotrebi. Iako se danas isključivo koristi OIB, JMBG se i dalje izdaje i koristi za koordinaciju podataka među državnim registrima.
Jedinstveni matični broj građana je lični identifikacioni broj koji je dodeljivan svim građanima SFR Jugoslavije od 1976. godine. Broj je još uvek u upotrebi u državama nastalih od bivših republika SFRJ, osim u Hrvatskoj.
b92/ekapija
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments