fruskac.net

Ovo je značajno za naseljavanje divljači na prostoru južnog Srema, za dalju reprodukciju jelenske divljači i podizanje lovne ponude ne samo na teritoriji Vojvodine, već i čitave Republike Srbije

Posle 60 godina jeleni su vraćeni u donji Srem, kroz realizaciju programa “Reintrodukcije običnog jelena” unošenjem 46 jedinki običnog jelena (Cervus elpahus L.) u lovište posebne namene “Posavsko lovište Kupinik”.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments