Foto: Ilustracija

Direktora Kliničkog centra Vojvodine prof. dr Edita Stokić sa svojim advokatskim timom krije zapisnik republičke budžetske inspekcije i uporno odbija da ga dostavi Upravnom i Nadzornom odboru KCV! Da stvar bude još neverovatnija, ona taj dokumenta proglašava za državnu i službenu tajnu.

Budžetski zapisnik dobio oznaku „strogo poverljivo“

Portal NS Uživo došao je u posed dokumentacije koja nedvosmisleno dokazuje da direktorka Stokić sa svojim timom ne želi da članovima UO i NO koji su zaduženi za nadzor nad radom ove ustanove predoči šta je u svom zapisniku navela budžetska inspekcija i sve to pravda.

Predsednica Upravnog odbora Kliničkog centra Vojvodine prof. dr Vesna Turkulov; foto: Blic

Upravni odbor u svom zaključku sa sednice od 8. marta 2022. godine, koji je potpisala predsednica prof. dr Vesna Turkulov, nalaže direktorki da u saradnji sa stručnim službama Kliničkog centra u roku od tri dana dostavi UO Zapisnik o inspekcijskoj kontroli koji je KCV dostavljen 31. januara 2022, kao i primedbe koje je uložio na taj zapisnik.

Umesto da tako i postupi, direktorka Stokić dva dana nakon toga traži pravno mišljenje od advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“, koji su punomoćnici KCV. Nekoliko dana kasnije, 14. marta, svim članovima UO KCV poslat je mejl kojim ih direktorka obaveštava da to neće uraditi, a razlog koji navodi je neverovatan:

-Od advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“ dobila sam mišljenje u kojem je zaključeno da je predmetni zaključak Upravnog odbora KCV i nalog za dostavu dokumentacije sadržan u istom nedozvoljen, obzirom da se isti ne može podvesti ni pod jednu zakonsku ili statutarnu nadležnost UO, tim pre što određena dokumentacija sadržana u traženoj dokumentaciji ima oznaku „strogo poverljivo“ – navodi između ostalog direktora Stokić u svom odgovoru.

Nakon ovoga opravdano se postavlja pitanje da li je ovakva odluka zakonita, kao i da li se ovim činom obesmišljava uloga Upravnog i Nadzornog odbora KCV koji po zakon u treba da se, između ostalog, stara o poslovanju ustanove (Upravni odbor) i da usvaja finansijski plan i nadzire rad direktora (Nadzorni odbor).

Upravni odbor Kliničkog centra Srbije obratio se Ministarstvu finansija sa molbom za dostavu dokumentacije. U navedenoj molbi Upravnog odbora i njegove predsednice profesorke Turkulov navodi se da se direktorka Kliničkog centra Vojvodine izjasnila da direktorka KCV ne sme da dostavi predmetnu dokumentaciju sa obrazloženjem da razmatranje iste nije u nadležnosti Upravnog odbora i da određena dokumentacija sadržana u traženoj dokumentaciji ima oznaku “strogo poverljivo” što je oznaka tajnosti stavljena na ta dokumenta od strane Vlade R. Srbije, pa bi dostavljanjem iste dokumentacije neovlašćeno proširio krug lica kojima je dozvoljen pristup tim aktima, za koje postupanje može krivično odgovarati.Budući da se Upravni odbor ne slaže sa iznetim obrazloženjima za nedostavljanje tražene dokumentacije, molimo Naslov da predmetne dokumenata dostavi Upravnom odboru Kliničkog centra Vojvodine – stoji u pismu upućenom Ministarstvu finansija.

NS Uživo

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments