Foto: UGZINS
Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije izvodi radove na izgradnji parkinga sa pratećom infrastrukturom u Ulici Ilariona Ruvarca.

Predmet projekta je postojeći parking sa tucaničkom podlogom, koji se nalazi u severozapadnom delu kompleksa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, na uglu Bulevara patrijarha Pavla i Ulice Ilariona Ruvarca, a koji će sada biti proširen i modernizovan, prenose Gradske info.

Projekat predviđa izgradnju 26 upravnih parking mesta za putnička vozila, od čega su dva mesta predviđena za osobe sa invaliditetom. Na svakom četvrtom parking mestu biće ostavljen prostor za sadnju drveća, a planirano je i postavljanje 12 držača za bicikle, odnosno 7 držača za motocikle.

Pitanje odvodnjavanja atmosferskih voda biće rešeno izgradnjom 55,5 metara atmosferske kanalizacije. Sa saobraćajnih površina će se oticaj vršiti preko dva novoprojektovana slivnika, odnosno odvođenjem krakom atmosferske kanalizacije u postojeću kanalizaciju u Ulici Ilariona Ruvarca.

Foto: UGZINS

Pešačke staze u zoni ispred ograđenog parkinga će biti nivelaciono usklađene sa priključkom pristupne saobraćajnice, na širini parkinga. Postojeći behaton biće presložen na novoprojektovanu visinu, uz ugradnju položenog ivičnjaka.

Vrednost investicije iznosi 9,1 milion dinara, a rok završetka je 150 kalendarskih dana, od dana uvođenja izvođača u posao, od 20.10.2022. godine.

Gradskeinfo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments