Foto: nsuzivo.rs

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada oglasila je јavni uvid u nacrt plana detaljne regulacije kupališta Štrand u Novom Sadu.

Planira se proširenje postojećeg kupališta “Štrand”, kao i izgradnja novih objekata koji će stvoriti uslove za bolje korišćenje kupališta i upotpuniti već postojeće sadržaje.

Planom je obuhvaćeno 11,71 ha.

Dva nova ulaza

Pored dva postojeća ulaza na Štrand planirana su još dva kontrolisana ulaza, istočno i zapadno od postojećih. Takođe, na glavnom ulazu u kupalište nalazi se postojeći plato i on se zadržava, ali se planira se novo popločanje i parterno uređenje platoa sa uvođenjem vodenih elemenata.

Na svim ostalim ulazima planira se postavljanje ulaznih platoa manje površine sa biletarnicama i nadstrešnicama. Na zapadnom i istočnom ulazu planira se postavljanje prolaznih kaseta i kabina u okviru ulaznog platoa.
Na glavnom ulazu u kupalište, istočno od ulaznog platoa, planiraju se objekti namenjeni ugostiteljstvu, komercijalnim sadržajima, iznajmljivanju opreme i uslugama vezanim za zabavne sadržaje.

Na planiranom zapadnom i istočnom ulazu u kupalište u okviru ulaznog platoa, planira se postavljanje prolaznih kabina i kaseta u koje će posetiocima omogućiti ostavljanje stvari.

Restorani na vodi i bioskop na otvorenom

U zapadnom delu kupališta planira se zadržavanje postojećeg prizemnog restorana sa mogućnošću rekonstrukcije, a uz Dunavac planiraju se još dva ugostiteljska objekta sa platoima okrenutim ka vodi.

Istočno od postojećeg restorana uz postojeći plato nalazi se objekat biblioteke koji se zadržava. Južno od objekta biblioteke u okviru travnatog partera planira se prostor namenjen za odmor i relaksaciju. Na ovom prostoru planira se postavljanje mobilijara i hortikulturno uređenje.

U zapadnom delu kupališta planira se izgradnja dva reda zakupnih kabina, kao nastavak postojećeg niza.

Zapadno od planiranih zakupnih kabina moguće je postavljanje bioskopa na otvorenom.

Sportski sadržaji

U zapadnom delu kupališta planiraju se tri terena namenjena za odbojku na pesku, kao i jedan višenamenski teren dimenzija 28 m (širina) × 15 m (dužina). Na ovom terenu se može igrati košarka i odbojka.
Planira se zadržavanje dva postojeća sportska terena namenjena za igranje košarke koji se nalaze zapadno od Mosta slobode. U istočnom delu kupališta planira se postavljanje jednog sportskog terena za odbojku na pesku i dva terena za badminton.

Na ovom prostoru nalaze se objekti Veslačkog kluba “Danubius 1885”, objekat Kajak kanu kluba “Vojvodina” i ugostiteljski objekat “Cesla” koji će ostati u funkciji do preseljenja klubova na novu lokaciju, tj. veslačku stazu koja se planira na Kameničkoj adi. Nakon preseljenja planira se realizacija planiranih sportskih sadržaja.

U istočnom delu kupališta neposredno uz sportske terene planira se postavljanje teretane na otvorenom, a u planu je i postavljanje jednog terena za mini golf sa kafe barom u zapadnom delu travnatog partera.

U okviru kupališta predviđeno je postavljanje pet dečijih igrališta od kojih je jedno namenjeno za decu sa posebnim potrebama.

Foto: Nacrt plana detaljne regulacije štranda/screenshot
Vodene atrakcije

U zoni travnatog partera planira zadržavanje postojećih prizemnih ugostiteljskih objekata (kafea, restorana i poslastičarnica), kao i postojećih sportskih terena (košarka, stena za penjanje, mini golf, tobogan i dr.), a u okviru ove u zapadnom delu kupališta, orijentisanom ka Dunavcu i Ribarskom ostrvu, planira se zona namenjena za vodene atrakcije.

U ovoj zoni planira biće postavljeni bazeni sa sunčalištem u okviru vodene akvatorije Dunavca, dečiji bazen – brčkavac manjih dimenzija sa vodenim atrakcijama i parterno uređena površina sunčališta sa vodenim prskalicama.

Planira se postavljanje bazena kao pontona, dimenzija približno 12 × 30 m, sa prostorom za sunčanje i odmor, sa uređenim prilazima i takvog položaja da ne remeti odvijanje vodenog saobraćaja iz Dunavca ka Dunavu.

Vodene atrakcije obuhvatiće raznovrsne vodene topove, prskalice, tobogane, cevi, nadstrešnice, mostiće, stepenice, maštovite platoe, figure…

Plaža

U zoni peščanog partera (plaže) predviđene su aktivnosti vezane za kupanje i sunčanje, kao i pojedini sportovi i igre vezane za “plićak”.

Na prostoru duž plaže, na približno svakih 50 m dužine kupališta, planira se postavljanje kabina za presvlačenje, objekata za iznajmljivanje plažnog mobilijara i plažnih tuševa sa česmama (preporučuju se tuševi sa solarnim sistemom zagrevanja).

U okviru zone peščanog partera pored gore je predviđena površina za komplet opremu (dve ležaljke i suncobran) najmanje 8 m2.

Planira se i postavljanje više prizemnih plažnih barova (otvorenih šankova) sa terasom ka vodi.

Kada je reč o uređivanju peščanog prostora, na delu obale Dunavca planirano je nasipanje peska od ušća Dunavca u Dunav do ograde jedriličarskog kluba, čime će se ukloniti sadašnji mulj i zapušteno zelenilo. Zasipanje peskom je u planu i na nizvodnom završetku dunavske obale kupališta, kako bi se omogućilo postavljanje usidrenog bazena na pontonima za brčkanje neplivača.

Veza Mosta slobode sa Sunčanim kejom

Izgradnja novih saobraćajnica nije predviđena ovim planom, ali se navodi da je kretanje pešaka Mostom slobode nekomforno zbog nedovoljne širine Trotoara, te da ne postoji direktna pešačka veza ovog mosta sa Sunčanim kejom, a najbliža veza sa kupalištem postoji na Bulevaru despota Stefana.

Podseća se da je Planom detaljne regulacije Kineske četvrti sa Češkim magacinom u Novom Sadu planirana spiralna pešačko-biciklistička rampa koja će povezati Most slobode sa Sunčanim kejom, “čime će se ponuditi komforniji i atraktivniji pristup Štrandu”.

Tu su planirana dva varijantna rešenja – u prvoj varijanti zaustavna kolovozna traka (iz pravca Novog Sada ka Sremskoj Kamenici) planirana je da se fizički odvoji od susedne kolovozne trake i rezerviše za odvijanje biciklističkog saobraćaja u oba smera. U drugoj varijanti planira se izgradnja konstrukcije ispod postojećeg kolovoza i trotoara (iz pravca Novog Sada ka Sremskoj Kamenici) koja će biti namenjena za odvijanje biciklističkog i pešačkog saobraćaja.

Kanalizacija za nove sadržaje

Unutar kupališta, planira se izgradnja sekundarne vodovodne mreže za zadovoljavanje potreba za sanitarnom vodom planiranih sadržaja, a zalivni sistem napajaće se vodom iz podzemlja, preko bušenog bunara.

Planom se predviđa izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda, za potrebe odvođenja otpadnih voda novoplaniranih sadržaja unutar kupališta. Ukoliko planirana mreža ne bude mogla gravitaciono da se priključi na
postojeću mrežu, planirana je izgradnja crpnih stanica šahtnog tipa, navodi se u dokumentu.

Postojeću trafo-stanicu potrebno je zameniti novom sa većim kapacitetom, a prema potrebama će se izgraditi još jedna na pogodnoj lokaciji u okviru kupališta.

Preporuka je i postavljati solarne panele (fotonaponske module i toplotne kolektore) kao krovne elemente gde tehničke mogućnosti to dozvoljavaju.
Planira se i osavremenjavanje sistema elektronskih komunikacija – izgradnja podzemnih optičkih kablova kablova i Wi-Fi pristupnih tačaka, postavljanje sistema za video-nadzor i potpuna pokrivenost ovog područja signalom mobilne telefonije svih operatera.
eKapija.rs (B. P.)
4 Comments
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
vhbv
05/01/2023 19:07

Prioritet bi trebalo da bude redovno čišćenje peska od kamenja, stakla i školjki. Prvo bezbednost i udobnost, pa onda ostalo uredjivanje može da ima smisla

Gale
06/01/2023 08:01

Štrand se sve više pretvara u neukusni plažni bar gde se mešaju muzički žanrovi !
Samo još pečenjara nedostaje!?

Dragan
06/01/2023 09:53
Reply to  Gale

Pečenjara! Odlična ideja!

Mina
08/01/2023 09:59

Kada će biti bazeni?