Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

U amfiteatru Spens-a održana je prva od tri javne prezentacije Generalnog urbanističkog plana (GUP) kojoj su prisustvovali građani i iznosili svoje primedbe i interesovali se za GUP. 

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Ono što je karakteristično za ovaj plan je koncentracija prostornog uređenja, a za savremeno življenje važno je i priobalje Dunava, koje će u ovom delu biti iskorišćeno kao mesto rekreacije, sporta, turizma, ali i mesta gde se stanuje i radi. Mišeluk je takođe okarakterisan kao mesto koje će zadržati karakteristike prirodnog okruženja a sklopom fizičkih struktura i umerenim visinama će doprineti specifičnom izgledu grada.

Iz “Urbanizma” kažu da su se urbanistički parametri za planiranje stambenih zgrada pomerili. Od najznačajnijih se izdvajaju najmanja površina stana od 26 kvadrata, prosečna veličina od 60 kvadrata, a svi investitori moraće da ozbezbede do 1,5 parking mesto za jedan stan, kao i prostor za bicikle gde će svaki stan morati da ima jedno mesto za svoje prevozno sredstvo.

Eko stanovanje je novina i podrazumeva da se na pažljivo izabranoj lokaciji na području grada planira deo naselja na kojima će se se obavezno graditi objekti sa obnovljivim izvorima energije, prostorno i ekološki funkcionalan. Kao prostor prepoznat za jedno takvo građenje je Majevica, gde će se zadržati stanište.

U Novom Sadu je planirano šest radnih zona, jedna sa sremske strane i pet sa bačke strane. Radna zona Zapad je opredeljena za transformaciju, zbog svog položaja u gradu. U ostalim radnim zonama formiraće se površine za mala, srednja i velika preduzeća. Radna zona Sever 3 opredeljena je za razboj robno-transportnog i logističkog centra.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Glavna razlika na važeći GUP odnosi se na opšte gradske centre gde nije postojao limitirana zauzetost, a sada će biti limitirana zauzetost na 50 posto, što će umnogome uticati na kvalitet namene.

Ovim planom definisana su dva područja pod zaštitom prirode na Kameničkoj adi i Majevici, 68 hektara. Površina na Kameničkoj adi je, sa sadašnjih 24 hektara povećano na 55,4 hektara očuvanja šume bez nasipanja. Planirano je deo od 27 hektara kao park i sportski park uz Bukovački put i park od 11 hektara koji se planira uz Bulevar Evrope, kod ranžirne stanice. Donete su još neke novine kao što je tretiranje drvoreda i ozelenjavanje parkinga. Kod novih parkova pod zelenilom će morati da bude 70 posto površine, a minimun 50 posto pod krošnjama drveta kako bi pomoglo što kvalitetnijem vazduhu. Dečija igrališta i tereni moći će da zauzimaju 10 posto površine.

Pod urbanističkom zaštitom biće nekoliko ulica u Novom Sadu- Jevrejska ulica do Jodne banje, Mali Liman, kao i centar Sremske Kamenice. Planira se izgradnja novih 300 kilometara biciklističkih staza, kako bi se razvio biciklistički saobraćaj i čime će se zaustaviti trend vožnje automobila na relaciji stan-posao.

Najčešća primedba građana, ekoloških udruženja i opozicije, bio je prostor Kameničke ade i Šodroša, kao i bojazni odbrambene linije Novog Sada.

Na prostoru Kameničke ade i brodogradilišta generalnim planom je predviđena nadogradnja prve odbrambene linije. Veslačka staza se pominje u planovima početkom 80-ih godina prošlog veka u plavljenom području. Međunarodna veslačka organizacija FISA traži od država da veslačke staze budu na branjenom području radi mogućnosti organizovanja takmičenja. Veslačka staza mora da bude dužine 2150 metara i širine 120 metara kako bi na njoj mogla da se održavaju međunarodna takmičenja. Šuma će ostati u plavljenom području i neće se dirati. Zavod za urbanizam je naručio dve studije kako ne bi došlo do ugrožavanja grada i njegovog odbrambenog sistema. Prvu studiju uradio je AD Vojvodina projekt sa FTN-om 2019. godine, a drugu Institut “Jaroslav Černi” prošle godine. Analizom podzemnih voda, koje su obuhvatale i nivoe podzemnih voda u poslednjih 40 godina, došlo se do zaključka da planirana veštačka staza neće imati nijedan negativni uticaj na podzemne vode. On bi imala povoljne uticaje na nivo podzemnih voda, ne samo u bližoj okolini, već i na Telepu i Limanu. Ona će dovesti do konstante podzemnih voda i držaće je pod kontrolom, bez oscilacija.  Uz veslačku stazu planirana je i gradska plaža u dužini od 1.400 metara, sa nekoliko ugostiteljskih objekata.

nsuzivo.rs

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Ljiljana
11/01/2022 14:52

Da li je u planu vađenje pruge kroz Detelinaru?