Foto: voice.org.rs
Prijava na Konkurs za smeštaj studenata, koji su upisani na prvu godinu na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u neki od domova u sastavu Studentskog centra Novi Sad počeo je danas.

Studenti imaju mogućnost prijave za studentske domove u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru.

U akademskoj 2022/23. godini studentima je na raspolaganju ukupno 2.653 slobodnih mesta u domovima u Novom Sadu, kao i 208 mesta u Studentskom domu u Zrenjaninu i 143 mesta u Somboru.

Od ukupnog broja raspoloživih mesta 10% smeštajnih kapaciteta namenski je opredeljen za smeštaj studenata iz osetljivih društvenih grupa. Takođe, iz raspodele je izdvojeno 60 mesta, za međunarodnu razmenu je rezervisano 40 mesta, a 20 mesta će biti ekonomska.

Brucoši koji ispunjavaju uslove Konkursa, a žele da da prvu godinu studija provedu u nekom od studentskim domova, imaju mogućnost podnošenja dokumentacije do 15. septembra 2022. godine. Za studente svih ostalih godina Konkurs počinje od 16. septembra i traje do 1. novembra 2022. godine.

Ako ste brucoš, neophodna su četiri dokumenta za prijavu na konkurs:

-Prijava na Konkurs (kupuje se na Blagajni Službe smeštaja)

-Uverenje o upisu prve godine I stepena studija, po prvi put na teret budžeta Republike Srbije

-Overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole

-Uverenje o prihodima po članu porodice studenta od 1. januara do 30. juna tekuće godine

Kako bi olakšali brucošima, ali i studentima viših godina, Studentski centar je ove godine objavio i Vodič za studente. U ovom dokumentu, koji se nalazi na stranici Studentskog centra Novi Sad, možete pronaći detaljne informacije o Konkursu, uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji.

Takođe, studenti ga mogu preuzeti i u štampanom obliku u službi smeštaja, i na prijavnicama svih studentskih domova.

Prijave na Konkurs se predaju u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se nalazi u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.

Studenti koji konkurišu za smeštaj u Somboru i Zrenjaninu, prijave mogu predati u studentskim domovima u ovim gradovima.

Gradskeinfo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments