Foto: dokumentacija Politike
Nekadašnja ministarka Bratislava Buba Morina preminula je noćas u Nišu u 76. godini. Rođena je u Nišu 1947. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a završila je Pravni fakultet.

Prvo je radila u tadašnjem Niškom SUP-u, a zatim prelaskom u Beograd radi u SIV-u (Saveznom izvršnom veću)

Početkom 80-ih godina prelazi u Prištinu i obavlja poslove u Pokrajinskom komitetu Kosova i Metohije. Početkom raspada bivše SFRJ bila je zagovornik opstanka tadašnje Jugoslavije i te svoje stavove je artikulisala kroz organizaciju “Pokret žena za očuvanje Jugoslavije”.

Rasplamsavanjem ratnih sukoba na području bivše Jugoslavije početkom 90-ih godina i velikim prilivom ratom ugroženog stanovništva na teritoriju Srbije, Vlada Srbije imenuje je za Komesara za izbeglice.

Radila je na zbrinjavanju preko 700 hiljada prognanih i raseljenih lica. Kasnije je obavljala funkciju ministra za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije.

Godine 1999. bila je na funkciji Saveznog ministra za izbeglice i interno raseljena lica i u tom periodu se aktivno bavila dopremanjem humanitarne pomoći Srbiji i SR Jugoslaviji.

Poslednji radni angažman bio je na mestu saveznog poslanika u Skupštini SR Jugoslavije. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja za humanitarni rad od kojih treba istaći nagradu “Melina Merkuri” koja je jedno od najvećih priznanja koje dodeljuje Vlada Grčke.

Tanjug/rtv.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments