Foto: rs.polomap.com

Savetovalište Doma zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo realizuje projekat “Bezbrižno odrastanje bez droga”. Projekat je usmeren na srednjoškolce, a realizovan je u deset srednjih škola u Novom Sadu

Škole su: Saobraćajna škola “Pinki”‚ Gimnazija ‚‚Laza Kostić”, Računarska gimnazija ‚‚Smart‚‚, Škola za dizajn ‚‚Bogdan Šuput”,. Srednja mašinska škola, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika u Futogu, Tehnička škola ‚‚Mileva Marić Ajnštajn‚‚. Gimnazija ‚‚Jovan Jovanović Zmaj‚‚ Elektrotehnička škola ‚‚Mihajlo Pupin‚‚ Ekonomska škola ‚‚Svetozar Miletić‚‚.

Adolescenti su populaciona grupa koja je pod rizikom za razvoj zavisnosti od droga usled varijabilnog razvoja njihove kognitivne kontrole i uspostavljanja ličnih ograničenja. Oni se suočavaju sa mnogobrojnim pritiscima i izazovima, uključujući sve veće zahteve koji se postavljaju pred njih tokom školovanja, promenjene socijalne relacije sa porodicom i vršnjacima i fizičkim i emocionalnim promenama koje su uobičajene tokom procesa sazrevanja. Ovu uzrastnu grupu karakteriše pojačana želja za autonomijom, kada nezavisno donošenje odluka može da ima nepovoljan uticaj na zdravlje. Obrasci ponašanja koji se usvajaju u ovom periodu nekada nastavljaju da se upražnjavaju i tokom adultnog uzrasta, što može da ima nepovoljan uticaj na zdravlje. Iz ovih razloga neophodno je kontinuirano sprovoditi mere prevencije zloupotrebe droga.

Povećanje broja ljudi koji koriste droge, posledica je globalnih društveno-ekonomskih dešavanja u svetu. Svetska zdravstvena organizacija ukazuje da su u posebnoj opasnosti zemlje u tranziciji, što našu zemlju izdvaja kao posebno vulnerabilno područje. U uslovima tranzicije i socijalno-ekonomske krize zloupotreba droga je sve zastupljenija pojava i postaje značajan društveno-medicinski problem. Geostrateški položaj Republike Srbije i njeno mesto na međunarodnom putu droge koji spaja istok sa zapadom doprinose da velike količine droge prolaze, ali se i zadržavaju u našoj zemlji.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments