Foto: NEMANJA JOVANOVIĆ / RAS SRBIJA
U okviru projekta “Unapređenje reproduktivnog zdravlja srednjoškolaca“ koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstva, tim Savetovališta za mlade Doma zdravlja “Novi Sad” održava radionice sa učenicima prvih razreda u pet srednjih škola na teritoriji Novog Sada.

Osnovne teme radionica koje su obuhvaćene projektom su u vezi sa informacijama o reproduktivnom zdravlju, građi reproduktivnih organa, najčešćim poremećajima reproduktivnog zdravlja mladih (neželjena trudnoća i seksulno prenosive infekcije) kao i prevenciji navedenih stanja (kontraceptivne metode).

Promocija reproduktivnog zdravlja mladih obuhvata sve mere, aktivnosti i napore zdravstvene službe i čitave društvene zajednice na zaštiti, održanju i unapređenju zdravlja. U primarnoj prevenciji reproduktivnog zdravlja posebno mesto zauzima zdravstveno vaspitni rad sa mladima. Prema podacima iz literature najpogodniji oblik prenošenja i usvajanja znanja iz te oblasti predstavlja grupni rad i aktivne metode učenja putem radionica.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments