Data Investment, u saradnji sa kompanijama Xella Srbija, Energy Net, Home Concept, Aling-Conel i Oblo Living raspisuje međunarodni, otvoreni, anketni, jednostepeni i anonimni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje ekološkog naselja u Petrovaradinu. Konkurs organizuje i sprovodi portal Gradnja.rs.
Cilj konkursa je da se izaberu najkvalitetnija rešenja u pogledu oblikovanja, uklapanja u okruženje i prostorne organizacije naselja, uz zadovoljenje visokih standarda energetske efikasnosti.
Predmetna lokacija od oko 1,2 hektara nalazi se u Petrovaradinu (IV gradska zona), u delu novosadskog naselja Karagača, na desetak minuta od gradskog centra. Reč je o opštoj stambenoj zoni u naseljima srednjih gustina sa dva ili više tipova stambene izgradnje. Lokacija se nalazi u delu Novog Sada koji prolazi kroz korenitu transformaciju pojavnosti, sadržaja i identiteta – od periferne zone do vredne gradske lokacije poželjne za porodični život.

Zadatak konkursa je da se osmisli funkcionalno i oblikovno atraktivno idejno rešenje stambenog naselja energetski efikasnih kuća u specifičnom ambijentu novosadskog predgrađa. Po svojoj strukturi i sadržaju, zadatak konkursa se sastoji iz tri dela: (1) urbanističkog, (2) arhitektonskog i (3) tehnološkog.
Prvi deo odnosi se na urbanističko rešenje i postavku Eko naselja od 14 objekata, usklađenih parametara izgrađenosti, stambenih tipologija i volumena.
Drugi deo zadatka odnosi se na izradu idejnog arhitektonskog rešenja jedne tipske porodične kuće u sklopu sa elementima pejzažnog uređenja.
Treći deo zadatka odnosi se na predlog scenarija energetske efikasnosti i održivosti, a primenom preporučenih materijala i sistema.
Konkurs počinje 23. maja i traje osam nedelja. Krajnji rok za dostavu radova je 18. jul. Sva pitanja učesnici mogu postavljati najkasnije do 11. jula. Objava rezultata je 28. jula na portalu Gradnja.
Po karakteru konkurs je anketni, jednostepeni i međunarodni. Pravo učešća na konkursu imaju sve arhitekte, odnosno arhitektonski biroi iz bivših jugoslovenskih republika, pod uslovom da najmanje jedan član tima bude arhitekta sa licencom.
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji zadovoljavaju propozicije konkursa, stručni žiri će dodeliti sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 12.000 EUR:
– prva nagrada 7.000 EUR;
– druga nagrada 3.000 EUR;
– treća nagrada 2.000 EUR.
gradnja.rs/ekapija.com
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments