Najčešći razlog privođenja je alkoholisanost vozača

Evo koji je dozvoljeni nivo alkohola u krvi dok vozite, i koji su stepeni pijanstva vozača prema koncentraciji alkohola u krvi?

Sezona slava tokom novembra i decembra samo što nije počela i mnogi se spremaju da obeleže ovaj najvažniji crkveni običaj kod Srba. Jedni slave, drugi dolaze u goste, uglavnom poštujući tradiciju i način na koji se slavilo generacijama unazad. Na slavama naravno uvek nešto i popije, a policijska kontrola je zbog toga tih dana i povećana.

Česte su saobraćajne nezgode pod dejstvom alkohola, a vozači obično prave sledeće greške: preticanje, nepropisna, kasnije reaguju na svetlosne i zvučne signale itd. Kada vas policija zaustavi zbog bilo kog od ovih prekršaja, verovatno ćete morati i da “duvate” kako bi proverili da li ste pod dejstvom alkohola.

Utvrđivanje količine alkohola u krvi vrše se i analizom krvi i urina, sredstvima i uređajima, ali i kontrolnim zdravstvenim pregledom. Vozač ne sme da u svom organizmu ima alkohol ili psihoaktivne supstance, ali i da pokazuje znakove poremećaja koji su posledica konzumiranja istih.

Foto: Medical News Today

Prema Zakonu o saobraćaju u slučaju da se tokom kontrole alkohola u krvi utvrdi prisustvo alkohola u količini većoj od dozvoljene možete očekivati novčane kazne, ali i zatvorsku kaznu. Zakon o saobraćaju propisuje da vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu niti da otpočne upravljanje vozilom ako je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i / ili alkohola, odnosno ako ima više od 0,20 mg/ml (ili g/L ili promila) alkohola u krvi.

Za sledeće kategorije vozača je propisana nulta tolerancija, odnosno ne smeju imati ni malo alkohola i / ili psihoaktivnih supstanci u krvi:

 • vozač motornog vozila koje je registrovano za prevoz više od osam lica, osim vozača, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg
 • vozač motornog vozila koji obavlja javni prevoz lica, odnosno stvari,
 • vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz,
 • vozač vozila kategorije A1, A2, AM i A,
 • instruktor vožnje,
 • kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog dela vozačkog ispita,
 • vozač sa probnom vozačkom dozvolom,
 • lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom,
 • ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita,
 • vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozač vozila pod pratnjom.

Stepeni pijanstva (alkoholisanosti) vozača prema koncentraciji alkohola u krvi (u mg/ml odnosno promilima) i zaprećene kazne:

 1. Blaga alkoholisanost: do 0,2 mg/ml (promila): Za sve one kategorije vozača za koje je zakonom propisana nulta tolerancija na alkohol: vozače sa probnom dozvolom, kategorije vozača A1, A2, AM i A, profesionalce; kazna je 10.000 dinara i isključenje vozača iz saobraćaja.U slučaju izazivanja nezgode kazna se povećava na 15.000 do 30.000.
 2. Umerena alkoholisanost: više od 0,2 do 0,5 mg/ml (promila): Sleduje mandatna kazna od 10.000 dinara, isključenje iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nesreće kazna se povećava na 15.000 do 30.000. Jedno žestoko piće od 0,5dl može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.
 3. Srednja alkoholisanost: više od 0,5 do 0,8 mg/ml (promila): Prekršajni postupak, novčana kazna od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 3 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci. Dva žestoka pića od 0,5dl ili flaša piva i žestoko piće može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.
 4. Visoka alkoholisanost: više od 0,8 do 1,2 mg/ml (promila):Prekršajni postupak, novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara, 8 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 4 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci. Dva žestoka pića od 0,5dl ili flaša piva i žestoko piće može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.
 5. Teška alkoholisanost: više od 1,20 do 1,60 mg/ml (promila): Prekršajni postupak, novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 9 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 11 kaznenih poena.
 6. Veoma teška alkoholisanost: više od 1,60 do 2,00 mg/ml (promila): Prekršajni postupak, novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 14 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 16 kaznenih poena.
 7. Potpuna alkoholisanost (karakteriše se kao “nasilnička vožnja”): više od 2,00 mg/ml (promila): Prekršajni postupak, zatvor od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu 240 do 360 sati, 15 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 9 meseci. Ukoliko je vozač u stanju potpunog pijanstva prouzrokovao saobraćajnu nesreću, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu od 300 do 360 sati, 17 kaznenih poena i zabranom upravljanja motornim vozilom minimum 10 meseci.

mondo/ltablice

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments