Foto: childdevelopmentinfo.com
Konferencijom „Prekini tišinu“, danas je obeleženo 15 godina rada i postojanja Sigurne ženske kuće Centra za socijalni rad.

Na Konferenciji, održanoj u Skupštini Grada Novog Sada, u prisustvu stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite, predstavnika policije, tužilaštva, pokrajine i grada, prezentovane su aktivnosti i rezultati Sigurne ženske kuće od osnivanja. Predsednica novosadskog parlamenta MSc Jelena Marinković Radomirović, u obraćanju pristunima, istakla je da je rad na podizanju svesti šire javnosti o nekom problemu uvek dug i mukotrpan posao, ali je on, „zahvaljujući svima onima koji su na tome radili, kako u okviru profesionalnih i stručnih timova, tako i u okviru brojnih organizacija civilnog društva, postao deo naše svakodnevice i jedini pravi put ka opštem napretku našeg društva“.

– Iako samo postojanje Sigurne ženske kuće podrazumeva i postojanje ozbiljnog problema u društvu, koji je prisutan u čitavom svetu, treba reći da se stepen razvoja jednog društva meri i po tome na koji način se ono, kroz strateška i institucionalna rešenja, bori za puno ostvarivanje prava svih njegovih članova, a pre svega onih najranjivih kategorija. U našoj zemlji su prva istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja nad ženama sprovodile organizacije civilnog društva. Dobijeni rezultati upućivali su na zaključak da društveni resursi u vezi sa zaštitom od porodičnog nasilja nisu bili dovoljno razvijeni, ali i da su žene malo i nedovoljno koristile i one mehanizme koje su imale na raspolaganju, obeshrabrene činjenicom da se porodično nasilje toleriše – podsetila je predsednica novosadskog parlamenta.

Foto: Skupština Novi Sad

Ona je dodala da je ponosna što je Novi Sad veoma rano prepoznao značaj rada na rešavanju ovih problema i što je u brojnim oblastima, kao što su rodna ravnopravnost, podsticanje ženskog preduzetništva, mere borbe za povećanje nataliteta, socijalna zaštita dece i omladine i drugo, pokazao spremnost da se hrabro i istrajno stavi na stranu najugroženiji društvenih grupa i pruži maksimalnu moguću pomoć.

Predstavljajući rezultate rada Sigurne ženske kuće, rukovoditeljka ove ustanove dr Nada Padejski Šekerović kazala je da se u proteklih 15 godina ovoj ustanovi obratilo oko 11.000 osoba obratilo za pomoć, žene i deca koja su trpela nasilje u porodici.

– Godišnje, Sigurna ženska kuća zbrine 110 korisnika, 50 žena i 60-oro dece. Takođe, veliki broj žena se i telefonom obratilo za pomoć u procesu donošenja odluke da iz nasilja izađe – poručila je dr Padejski Šekerović.

Ona je dodala da kada se sagleda proteklih 15 godina, možemo se reći da je došlo do značajnog pomaka primene zakonodavnog okvira u cilju zaštite žrtava nasilja u porodici, da je došlo do poboljšanja multisektoriske saradnje i primene drugih zakona koji su doneti u našoj zemlji, a u cilju zaštite žrtava.

– Područja na koja bi mogli da položimo pažlju u narednom periodu su osposobljavanje žena da ostanu na tržištu rada, kao i stanovanje uz podršku, nakon što žene napuste Sigurnu žensku kuću – objasnila je dr Padejski Šekerović.

Ona se zahvalila lokalnim, pokrajinskim i republičkim ustanovama i institucijama, kao i donatorima sa kojima Sigurna ženska kuća sarađuje, ističući da na lokalnom nivou ova ustanova ima snažnu podršku gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića.

O značaju multisektorske saradnje u zaštiti žrtava nasilja govorili su rukovoditeljka Grupe za suzbijanje maloletničke delinkvencije i nasilja u porodici PU u Novom Sadu Daliborka Vojvodić Tomović i zamenik tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu Slobodan Josimović.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments