Foto: blic.rs

Granični prelazi mnogima donose stres, na samom početku letnjeg odmora, zbog već uobičajenih gužva i višečasovnih čekanja, međutim, nakon što putnik dobije pečat u pasošu potrebno je da prođe i carinu. Pre polaska na put, radi izbegavanja neprijatnih situacija i problema na granici, poželjno je informisati se o tome šta se može, a šta nikako ne sme uneti u određenu zemlju.

Postoje pravila, po pitanju prenošenja hrane, lekova ili granula za ljubimce, kao i cigareta i alkoholnog pića.

Budući da Evropska unija ima ujednačena pravila, ona se odnose na putnike koji su se uputili u bilo koju članicu Unije – Grčku, Hrvatsku, Mađarsku, Bugarsku, ili bilo koju drugu članicu.

Unos hrane, cigareta i alkohola u članice EU

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Evropske unije, građanin koji putuje iz evropske države koja nije članica Unije, ne sme sa sobom da unese meso, mleko ili mlečne proizvode. Međutim, dozvoljeno je uneti do pet kilograma svežeg voća ili povrća, osim krompira, do dva kilograma mleka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do dva kilograma hrane za kućne ljubimce. Isto tako dozvoljeno je uneti do 20 kilograma ribe.

Što se cigareta i alkohola tiče, pravila su različita u zavisnosti od toga da li putnik dolazi avionom ili kopnenim putem.

Punoletni putnici koji dolaze avionom iz evropskih zemalja van EU mogu da imaju kod sebe:

4 litra vina, 16 litara piva,

1 litar žestokog pića sa alkoholnom vrednošću od 22 odsto i više

50 g parfema i 250ml kolonjske vode

Poklone u vrednosti od 175 evra po osobi i 90 evra ukoliko je osoba mlađa od 15 godina

Do 10.000 evra u gotovini (ili ekvivalentna količina novca u drugoj valuti).

Punoletni putnici koji dolaze automobilom ili autobusom iz evropskih zemalja van EU mogu kod sebe da imaju:

40 cigareta ili 20 cigara ili 50g duvana.

jedan litar žestokog pića preko 22% ili dva litra žestokog pića od 22% ili manje i dva litra vina

50 grama parfema i 250 ml kolonjske vode.

Foto: pexels.com/babi-galeane

Do 10.000 evra u gotovini (ili ekvivalentna količina novca u drugoj valuti).

U Hrvatsku je moguće uneti gotove lekove za lične potrebe putnika u količinama potrebnim za lečenje do mesec dana (pod uslovom da su odobreni od nadležnih organa zemlje proizvođača) i uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, lekarsko uverenje).

Unošenje lekova koji sadrže drogu za lične potrebe putnika moguće je u količini potrebnoj za lečenje u trajanju od najviše pet dana, a uz posedovanje medicinske dokumentacije, navodi Carina Hrvatske.

Pravila koja važe za Crnu Goru

Putnik može, bez prijavljivanja carinskom organu, da unese u Crnu Goru gotov novac, u ukupnom iznosu, odnosno protivvrednosti iznosa do 10.000 evra.

Putnik  može nositi sa sobom “razumnu količinu lekova koja mu je potrebna za ličnu upotrebu ili za životinju koju unosi, najviše za šest meseci”, navodi Uprava Carina Crne Gore.

Lek koji sadrži drogu, putnik može nositi sa sobom u količini potrebnoj za ličnu terapiju, za period od najviše 30 dana na osnovu potvrde (izveštaja) izabranog doktora ili doktora medicine specijaliste iz oblasti mentalnog zdravlja.

U Crnu Goru je dozvoljeno uneti količinu hrane za lične upotrebe, koja ne prevazilazi:

dva kilograma svežeg voća ili povrća

jedan kilogram sušenog voća ili povrća, sirove kafe, kakaa u zrnu, začina ili čajeva.

jedan litar alkohola u originalnoj ambalaži

dva litra drugih pića u originalnoj ambalaži

pet litra flaširane vode

jedan kilogram druge hrane koja ne zahteva poseban temperaturni režim čuvanja.

Takođe može da unese proizvode za ishranu dece i dijetetsku hranu koja se koristi iz medicinskih razloga, pod uslovom da ti proizvodi ne zahtevaju posebne uslove čuvanja, da su deklarisani, neoštećene ambalaže, osim u slučaju da se trenutno koriste.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments