Almaški kraj je 2019. godine kao najstariji sačuvani deo Novog Sada utvrđen za prostorno kulturno – istorijsku celinu, odnosno utvrđen je kao kulturno dobro, i da na taj način je stavljen pod zaštitu države.

Foto: gradskeinfo

Budžetom Grada Novog Sada za 2022. – 2023. godinu opredeljeno je 700 miliona dinara za uređenje Almaškog kraja, dok je Pokrajinska vlada izdvojila 35 miliona dinara, namenjenih izradi projektne dokumentacije.

Uređenje Almaškog kraja u Novom Sadu obuhvata rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnih površina sa javnim osvetljenjem i komunalnom infrastrukturom, odnosno izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Podbari, kao i obnovu fasada i krovova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i korišćenje kulturnih dobara, s obzirom na to da je Almaški kraj zaštićena kulturno-istorijska celina.

Foto: gradskeinfo

Rekonstrukcijom Almaškog kraja biće obuhvaćeno više od 5,5 kilometara ulica, a radovi su već uveliko počeli i odvijaće se u različitim etapama.

Almaški kraj kao celina ima potencijala za uključivanje u turističku ponudu Novog Sada, kako zbog dobrog položaja u odnosu na najuži centar grada, tako i zbog arhitektonskog, urbanističkog, kulturnog i istorijskog nasleđa koje baštini.

Almaški kraj u Novom Sadu nastao je između 1716. i 1718. godine, a glavni potezi Almaškog kraja uočljivi su već na mapi grada iz 1745. godine.

Na planu Novog Sada iz 1877. godine, vidljiva je današnja urbana matrica i parcelacija Almaškog kraja, sa karakterističnim srpskim graditeljskim nasleđem.

U Almaškom kraju živele su mnoge značajne ličnosti koje su doprinele razvoju nauke, kulture i umetnosti, među njima slikari, vajari glumci, fotografi, književnici i naučnici.

Najveći broj sačuvanih kuća u ovom delu grada iz druge je polovine XIX veka i prvih decenija XX veka.

Foto: gradskeinfo

Almaški kraj ima posebno mesto u istoriji i urbanom razvoju Novog Sada, jer odiše prošlošću i posebnim graditeljskim uzorima, koji i danas svedoče o okolnostima i uslovima življenja i rada u ovom jedinstvenom delu grada.

Osim što je najstarije naselje nastalo posle osnivanja Novog Sada, na njegovoj periferiji, to je bio i centar industrijskog razvoja u gradskim okvirima, pišu gradskeinfo.

Čuvajući stare urbane vrednosti uskih, krivudavih i kaldrmisanih ulica, malih pijačnih trgova, dućana, bakalnica, kafana i zanatskih radnji, te sećanja na mnoge važne javne ličnosti, Almaški kraj podseća na prošla vremena iz istorije Novog Sada.

gradskeinfo/blic.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments