SUTRA JE KRAJ ŠKOLE U SRBIJI, A SVE KOPKA DA LI VLADANJE ULAZI U PROSEK? Predlagalo se jedno, a ovo piše u Pravilniku!

Foto: nsuzivo.rs / Pavle Pejić

S obzirom na to da se 6. juna završava školska godina u Srbiji, mnoge zanima da li vladanje ulazi u prosek.

U toku je zaključivanje ocena zbog ranijeg završetka školske godine nakon tragedije koja se trećeg maja dogodila u Srbiji. Kraj nastave je 6. juna u svim školama u Srbiji, a deca će bez obzira na to moći da učestvuju u vannastavnim aktivnostima do 20. juna. Jedna od čestih situacija u kojoj se nastavnici nerado nalaze jeste zaključivanje ocene iz vladanja onim đacima koji nisu u tom pogledu pokazali najbolje rezultate, a mnoge zanima da li ocena iz vladanja ulazi u prosek?

Kako piše u Pravilniku o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji može da se pronađe na sajtu Pavnog informacionog sistema Republike Srbije, vladanje se ocenjuje najmanje dva puta u toku polugodišta.

Vladanje učenika od prvog do petog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se opisno u toku i na kraju polugodišta.

Vladanje učenika od šestog do osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se opisno u toku polugodišta, a brojčano na kraju polugodišta.

Foto: elements.envato.com

Zaključna ocena iz vladanja učenika iz stava 2. ovog člana jeste: primerno, vrlo dobro, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće, i ne utiče na opšti uspeh učenika.
Zaključna ocena iz vladanja iz stava 3. ovog člana na kraju prvog i drugog polugodišta jeste: primerno (5), vrlo dobro (4), dobro (3), zadovoljavajuće (2) i nezadovoljavajuće (1) i svaka od navedenih ocena utiče na opšti uspeh učenika.
Vladanje odraslih ne ocenjuje se.

Prilikom ocenjivanja vladanja sagledava se ponašanje učenika u celini.
Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz obaveznog predmeta, izbornih programa i aktivnosti (slobodne nastavne aktivnosti i projektna nastava).
Ocena iz vladanja smanjuje se zbog izrečene vaspitno-disciplinske mere, a može da se smanji zbog ponašanja za koje je izrečena vaspitna mera.
Ocena iz vladanja popravlja se na predlog odeljenjskog starešine najkasnije na kraju polugodišta kada se utvrdi da učenik pokazuje pozitivne promene u svom ponašanju i prihvata odgovornost za svoje postupke nakon pojačanog vaspitnog rada, ostvarenog društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada, nakon izrečene vaspitne, odnosno vaspitno-disciplinske mere.

Učenik, njegov roditelj, drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese prigovor u skladu sa Zakonom.
Kako se navodi, ocena iz vladanja ne ulazi u prosek za đake od prvog do petog razreda, ali za đake od šestog do osmog ulazi, i ocenjuje se brojčano. Takođe za učenike srednjih škola, ocena iz vladanja ulazi u prosek. Krajem aprila ove godine razmatralo se da ocena iz vladanja bude deo opšteg proseka već i za učenike od petog razreda.

“Osetila se potreba u jednom trenutku kroz praksu delovanja i rada u školi da ocena iz vladanja mora da ima mnogo jači vaspitni uticaj. Do sada je bilo od šestog razreda da ocena iz vladanja ulazi u prosek. To će sada biti od petog. Mislim da nije loše afirmisati takvu jednu vaspitnu meru”, rekao je tad Milan Bajić, direktor OŠ “Josif Pančić”.

Takođe, đacima se najčeđće ocena smanjuje zbog neopravdanih časova, kao i zbog nasilja u školi, pa je tadašnji ministar prosvete Branko Ružić rekao: “U skladu sa zaključcima Radne grupe za prevenciju nasilja predloženo je da se vladanje učenika od 5. do 8. razreda ocenjuje brojčano i da ta ocena ulazi u prosek”, naveo je ministar tada.

Zaključna ocena iz vladanja

Kako piše u Pravilniku zaključnu ocenu iz vladanja, na predlog odeljenjskog starešine, utvrđuje odeljenjsko veće. Zaključna ocena iz vladanja utvrđuje se na osnovu ponašanja učenika u celini, imajući pri tom u vidu i angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima, u skladu sa školskim programom (slobodne aktivnosti, učenička zadruga, zaštita životne sredine, zaštita od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja, kulturna aktivnost škole), procenjivanjem njegovog ponašanja i izvršavanja obaveza propisanih zakonom, a naročito na osnovu odnosa prema:

školskim obavezama;drugim učenicima;zaposlenima škole i drugih organizacija u kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad;školskoj imovini, imovini drugih lica ili organizacija u kojima se ostvaruje nastava ili pojedini oblici obrazovno-vaspitnog rada i zaštiti i očuvanju životne sredine.Ako učenik ima izrečene vaspitne ili vaspitno-disciplinske mere, određen društveno-koristan, odnosno humanitarni rad, njihovi efekti se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja zaključne ocene iz vladanja.

mondo

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti