Foto: uns.ac.rs
Održane su Martovske promocije doktora nauka u Rektoratu Univerziteta. Tom prilikom svečano je promovisano 83 novih doktora nauka i 4 doktora umetnosti sa Fakulteta tehničkih nauka, Filozofskog fakulteta, Pedagoškog fakulteta u Somboru, Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Ekonomskog fakulteta u Subotici, Građevinskog fakulteta Subotica i Medicinskog fakulteta Novi Sad. Nove doktore nauka i doktore umetnosti promovisao je rektor Univerziteta prof. dr Dejan Madić.
uns.ac.rs

Prvog dana svečanosti, promovisani su novi doktori nauka i doktori umetnosti koji su doktorske disertacije, odnosno doktorske umetničke projekte, odbranili na Fakultetu tehničkih nauka (27 doktora nauka i tri doktora umetnosti) i Filozofskom fakultetu (dva doktora nauka). Nakon uvodnog obraćanja rektora Madića, prisutnima su se obratili prof. dr Milivoj Alanović, prodekan Filozofskog fakulteta i prof. dr Darko Stefanović, prodekan Fakulteta tehničkih nauka.

Narednog dana, svečano su uručene diplome novim doktorima nauka i doktorima umetnosti sa Fakulteta tehničkih nauka (9 doktora nauka i jedan doktor umetnosti), Pedagoškog fakulteta u Somboru (2 doktora nauka), Prirodno-matematičkog fakulteta (4) i Tehnološkog fakulteta (12). Pored rektora Madića, prisutne su tom prilikom pozdravili dekanica Tehnološkog fakulteta prof. dr Biljana Pajin i prodekani prof. dr Boris Dumnić sa Fakulteta tehničkih nauka, prof. dr Tatjana Pivac sa Prirodno-matematičkog fakulteta i prof. dr Sanja Elez sa Pedagoškog fakulteta u Somboru.

uns.ac.rs

Poslednjeg dana martovskih promocija, promovisani su novi doktori nauka sa Ekonomskog fakulteta u Subotici (19), Građevinskog fakulteta Subotica (2) i Medicinskog fakulteta Novi Sad (8). U uvodnom delu skupa, prisutne su pozdravili rektor Univerziteta prof. dr Dejan Madić, kao i predstavnici fakulteta, prof. dr Snežana Brkić, dekan Medicinskog fakulteta Novi Sad, prof. dr Nebojša Gvozdenović, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici i prof. dr Martina Vojnić-Purčar, prodekan Građevinskog fakulteta u Subotici.

uns.ac.rs

U muzičkom delu programa, koji je priređen u saradnji sa Akademskim kulturno-umetničkim društvom Univerziteta u Novom Sadu „Sonja Marinković“, nastupio je talentovani mladi pijanista Igor Dalagija, student prve godine klavira na Akademiji umetnosti Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu, u klasi redovne profesorke Rite Kinke Radulović, izvođenjem kompozicija Feux de artifice i La puerta del vino Kloda Debisija.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments