Foto: Ustupljene fotografije

Povodom dana donatora organa, želimo da se pridružimo promociji davalaštva
tkiva i organa, kao čina definitivno najvišeg dometa humanosti koju pojedinac
ili porodica preminulog pojedinca može imati.

Klinički centar Vojvodine, želi ovom prilikom da napomene da je u poslednjih mesec dana, u našoj ustanovi načinjeno 5 transplantacija burbega poreklom od živog davaoca. Svi primaoci i davaoci organa imaju normalan posleoperativni tok, a većina je već sada otpuštena iz Centra za transplantaciju ćelija, tkiva i organa, i nalaze se na kućnom lečenju i rehabilitaciji, sa dobrom funkcijom transplantiranih organa. Do sada je tokom 2022. godine u KC Vojvodine sprovedeno 8 transplantacija burbega poreklom od živog davaoca, što govori o uvežbanosti brojnih timova za transplantaciju, što zajedno omogućuje dalji kontinuitet obavljanja ove procedure u KCV.

Uz to, nakon nedavnog pozitivnog tumačenja zakonskih normi od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, nastavljen je i rad Donorskog centra KCV, odnosno procedure dijagnostikovanja moždane smrti i donacije organa i tkiva od kadaveričnog davaoca. Nadamo se da će se ubuduće i ovaj vid donacije organa, kao čin najveće međuljudske solidarnosti, obavljati rutinski u KCV, kao što je i bilo u ranijim decenijama.

Transplantacije tkiva i organa od živih i kadaveričnih donatora su ne samo vid najvišeg stepena humanosti pojedinaca i porodica preminulih osoba, nego često i jedini način preživljavanja, poboljšavanja kvaliteta života i trajnog izlečenja mnogih naših sugrađana.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments