Foto: Gradsko zelenilo

U cilju poboljšanja kvaliteta života sugrađana, kao i unapređenja životne sredine, Grad Novi Sad kontinuirano ulaže u očuvanje postojećih i stvaranje novih javnih zelenih površina.

Foto: JKP “Gradsko Zelenilo”

Svake godine opredeljuju se znatna sredstva za radove na hortikulturnom uređenju, koji podrazumevaju rekonstukciju zelenih površina, sadnju drveća, ukrasnog bilja, žive ograde i sezonskog cveća, orezivanje krošnji i slično.

U periodu od 2012. do 2020. godine za ovu namenu uloženo je milijardu i sto miliona dinara, pri čemu je Grad Novi Sad postao bogatiji za 21.978 novih stabala, 272.533 komada žbunastih vrsta i cveća i 249.444 m² rekonstruisanih travnjaka.

Foto: nsuzivo.rs

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije sa ponosom može da istakne da je i u prethodnoj godini imala zapažene investicije u ovom segmentu. Radovi, u vrednosti od 104 miliona dinara, obuhvatili su sadnju 1.625 stabala drveća, 39.336 komada ukrasnog šiblja, sezonskog cveća i žive ograde i rekonstrukciju 53.507m² travnatih površina.

Uređenje gradskog jezgra svakako je jedna od važnijih investicija u prethodnoj godini, a u okviru koje je posebna pažnja posvećena ozelenjavanju najposećenijeg dela našeg Grada. Na ovom lokalitetu su, pored podizanja novog travnatog busena i sadnje drvorednih stabala javora, formirane žubunaste i cvetne vrste oko nove fontane na Pozorišnom trgu, na prostoru ispred Srpskog narodnog pozorišta i oko Apolo centra. Uži centar grada tako je oplemenjen površinom pod zelenilom koja se prostire na ukupno 2815m².

Foto: Gradsko zelenilo

Parterno uređenje Hrama prenosa moštiju Svetog Save na Novom naselju upotpunjeno je novim zelenilom koje je usklađeno sa postojećim zelenilom okolnog prostora. Zeleni ambijent oko Hrama, na ukupno 6145m², uređen je kao parkovska površina sa formiranim travnjakom i 21 stablom visokih i srednjih četinara, 13 stabala niskih četinara, 57 stabala visokog listopadnog drveća, 62 komada zimzelenog ukrasnog šiblja i 18 sadnica poleglih ruža.

Prostor oko objekta mesne zajednice Sajlovo, pored uređenih slobodnih površina i pešačkih staza, vizuelno je obogaćen zelenim površinama koje zauzimaju 307m² ukupnog prostora. Novi ambijent karakterišu travnate površine u vidu zelenih ostrva, od kojih su neka u nivou partera, dok su oko drugih izgrađeni potporni zidovi na kojima su postavljene klupe. Pored toga što je na datom lokalitetu očuvano postojeće drveće, celokupan uređeni prostor oplemenjen je sadnjom još 21 stabla listopadnog i četinarskog drveća i 295 sadnica šiblja, upotpunjenih sadnicama perena i ukrasnom travom.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Groblja pripadaju javnim zelenim površinama specijalne namene, a osnovna funkcija zelenih površina je zaštita od vetra i prekomerne insolacije, kao i estetski utisak prostora. Pejzažno-arhitektonsko uređenje groblja na Trandžamentu, u površini od 2238m², obuhvata linijske zelene površine u okviru kojih je izvršeno humuziranje, formiranje travnjaka i sadnja 11 stabala četinarskog i 68 stabala listopadnog drveća, kao i oko 1000 komada ukrasnog žbunja.

U okviru uređenja površina javne namene, na mikrolokacijama Klisa, Satelit, Omladinski pokret, Begeč, Salajka i Kisač, pored toga što je postojeća vegetacija zadržana i integrisana u novoprojektovana rešenja, atraktivni javni prostori oplemenjeni su novim zelenilom, na ukupnoj površini od preko 4000m².

Foto: Gradsko zelenilo

Kroz investicione projekte i redovno održavanje i u narednom periodu nastaviće sa negovanjem i bogaćenjem zelenog fonda kako bi naš grad postao lepše i prijatnije mesto za život, a samim tim bili zadovoljeni osnovni ekološki principi i obezbeđen veći kvalitet životne sredine.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments