Foto: BitEffect Payment Platform

Za najranjivije sektore smatraju se oblasti nekretnina, igara na sreću i poštanskih operatora.

Primena novog elektronskog sistema TMIS-2 putem kojeg će i nefinansijski sektor moći da prijavi sumnjive aktivnosti Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPN) počeće da se primenjuje 1. januara naredne godine.

Do sada je finansijski sektor pristupao sistemu, a od prvog dana naredne godine to će moći i nefinansijski sektor, što će im omogućiti da elektronskim putem izvrše prijavu sumnjivih aktivnosti.

Sve računovođe, knjigovođe, revizori i poreski savetnici, oko 8.231 privrednih subjekata u Srbiji koji posluju u ovim sektorima, potrebno je da se upoznaju sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i načinom kako da se prepoznaju sumnjive aktivnosti u sferi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Priroda posla računovođe je da proknjiži poslovnu promenu na osnovu računovodstvenih isprava koje im klijenti dostavljaju. Međutim, neki od tih dokumenata mogu biti lažni i fiktivni, što povećava rizik da računovođe mogu biti zloupotrebljene od organizovanih kriminalnih grupa i pojedinih klijenata u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma”, objašnjava Slavica Plazinić, vlasnica i direktorka firme “Poreski Obveznik”, prenosi Privredna komora Srbije.

Jedna od alatki koja će omogućiti bolju prevenciju jeste novi sistem TMIS 2 – elektronski sistem za prijavu sumnjivih aktivnosti Upravi za sprečavanje pranja novca od stane nefinansijskog sektora, smatra Plazinićeva.

S obzirom da je sektor računovođa označen kao srednje ranjiv i visoko izložen pretnji od pranja novca, važno je da se kroz obuke i seminare USPN, koji se realizuju uz podršku Privredne komore Srbije, upoznaju sa zakonom i doprinesu prevenciji, učestvuju u edukaciji i podizanje svesti poslovne zajednice o rizicima.

Takođe, pored računovođa, za najranjivije sektore smatraju se oblasti nekretnina, igara na sreću i poštanskih operatora.

Foto: Profimedia

“Zbog svega toga, PKS već pet godina organizuje sa Upravom za sprečavanje pranja novca obuke i seminare u oblastima i na teme značajne za računovođe”, rekla je sekretarka Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti PKS Maja Stošković.

PKS i USPN su do sada organizovali oko 60 obuka u regionalnim privrednim komorama i onlajn.

telegraf.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments