Foto: Yahoo Finance

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim je predviđeno proširenje mogućnosti izricanja kaznenih mera zabrane vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Ovo se odnosi na nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje ili kašnjenjenje sa plaćanje poreskih obaveza (PDV, doprinosi, porez na dobit…).

Novčane kazne za nepodnošenje poreske prijave su u visini od 20% do 75% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 400.000 dinara za pravno lice, odnosno 80.000 dinara za preduzetnika. Za neplaćanje su prekršajne novčane kazne u visini od 10% do 50% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

Foto: Pexels

Ukoliko zbog kašnjenja dobijete dve prekršajne prijave u roku od dve godine pored novčane kazne će uslediti zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

preduzetnistvo

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments