Predavanje pravnika Predraga Rajića na temu “Kako Amerikanci biraju predsednika?“ možete pogledati u ponedeljak, 06. jula, u 18 časova na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.

U SAD se 03. 11. 2020. održavaju predsednički izbori. Predavač će odgovoriti na sledeća pitanja:

  • Kako se bira američki predsednik?
  • Šta je to elektorski koledž?
  • Zašto je republikancima važan Ohajo?
  • Može li pobediti kandidat sa manjim brojem glasova birača?

Izložba grafika autorke Jasne Gulan Ružić pod nazivom “Analitička grafika kao metod vizuelizacije nesvesnog“ moći će da se pogleda od 06. do 17. jula u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada, uz propisane mere zaštite.

Izložba Analitičkih grafika predstavlja izbor iz ciklusa radova nastalih u okviru istraživanja na doktorskom umetničkom projektu pod nazivom Optička obmana i eros – iskustvo paradoksa na polju ekscentrične geometrije. Ovi grafički otisci pružaju uvid u segment istraživanja koji je usmeren na psihoanalizu, kroz pokušaj da se vizuelno predstavi mapa nesvesnog dela našeg uma. Nesvesno prikazujem kao sliku koordinatnog sistema i eksperimentišem sa transformacijama tog sistema.

Celokupno istraživanje na polju analitičke grafike svodim na krajnje redukovan sistem elemenata: modularnost, monohromnu belu štampanu površinu, transparenciju, liniju, raster i ogledalnost. Za primarni element uzimam modul romba, kao simbol ženskog polnog organa, ali isto tako i zbog tenzije koju ovaj oblik izaziva i koja ima simboličko značenje deformacije kvadrata nastale usled dejstva sukoba dve suprotne sile. Pomoću identičnih modula konstruišem dvodimenzionalnu kosouglu mrežu/raster sa naglašenim linijskim sistemom, pri čemu konstrukcija mreže jasno reflektuje elemente/module koji grade njenu vizuelnu strukturu. To su, u početku, monotone raster strukture nastale postupkom pokrivanja čitave površine otiskivanjem modula u monohromnom tonu belog. Beli otisci belog koordinatnog sistema simbolišu željeno stanje ispražnjene svesti, obrisane od svih značenja i mogućnost novog početka. Istovremeno, eros izvire iz transparentne beline, on je u prividu, u toj perverznoj igri zavođenja pogleda belinom.

U dvodimenzionalnom polju, vizuelna struktura nudi sugestiju treće dimenzije koja otvara mogućnost eksperimentisanja na polju percepcije. Istraživanje nastavljam postepenim prelazom od monotonih struktura analitičkog grafičkog otiska ka mogućnosti predstavljanja trodimenzionalnog koordinatnog sistema, sa određenim upisima koji formiraju nove strukture. Ove strukture nastaju transformacijama koordinatnog sistema, zapravo preklapanjem isečaka njegovih ravni na principu ogledalnosti. U preseku ravni pojavljuju se različite geometrijske projekcije, a sam eros je usađen u ovaj perceptivni događaj. Konačno, pomoću transparentne štampe eksperimetišem sa potpunim preklapanjem dve ravni kosouglog koordinatnog sistema, odnosno sa preklapanjem dve osnosimetrične raster/mreže, kao u ogledalu. Na taj način konstruisan je novi koordinantni sistem sačinjen od trouglova, kao vizuelizacija nemoguće sinteze dve odvojene instance (svesno/nesvesno). Rezultat istraživanja prikazuje odnos mentalizovane ideje i materijalizovanog dela, u kojem se uspostavlja odnos predmetnog i bespredmetnog, gde na samom kraju istraživanja forme bivaju odvojene od svih značenja.

Izložba se realizuje u okviru doktorskih umetničkih studija na Likovnom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Jasna Gulan Ružić rođena je 1976. godine u Novom Sadu. Diplomirala je 2002. godine na Likovnom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu, na Katedri za grafiku, gde je i magistrirala 2007. godine sa temom “Lab-art: laboratorijska umetnost”. Trenutno je na doktorskim studijama na istoj Akademiji. Od 2019. godine zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u zvanju docenta na Katedri za crtanje. Njena polja istraživanja su crtež, grafika, slikarstvo, psihoanaliza umetnosti, konzervacija i restauracija kulturnog nasleđa. Aktivno izlaže već dvadeset godina i dobitnik je više nagrada za svoj umetnički rad. Član je SULUV-a, Grafičkog kolektiva Beograd, Društva konzervatora Srbije, Međunarodnog saveta za spomenike i spomeničke celine – ICOMOS i CERIP-a. Saradnik je Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije, Novi Sad, gde vodi kurs Psihoanaliza umetnosti. Od 2004. do 2019. godine bila je zaposlena u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu kao slikar konzervator, gde je učestvovala u preko četrdeset projekata vezanih za istraživanje, konzervaciju i restauraciju pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Od 2020. godine član je redakcije časopisa Glasnik društva konzervatora Srbije.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments