MSUV: Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000. u formi web sajta

       
Foto: Muzej savremene umetnosti Vojovidine

Projekat Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000. dobio je svoj sajt. Završena je prva faza ovog projekta (1945-1975), te posetioci sajta imaju priliku da putem vremenske linije hronološki sagledaju događaje u vezi sa izlaganjem skulpture u Srbiji u datom periodu.

Osim grupnih i samostalnih izložbi domaćih autora, hronologija obuhvata i tačke susreta domaće umetničke scene sa međunarodnom. Putem fotografija, videa, kataloga, novinskih  članaka i drugih vizuelnih materijala, obuhvaćeni su značajni izložbeni nastupi, stručna predavanja i gostovanja inostranih autora i kustosa u vezi sa skulptorskom produkcijom u Srbiji, te nastupi skulptora iz Srbije na manifestacijama u inostranstvu (poput bijenalnih izložbi). Predstavljeni su i drugi značajni događaji u vezi sa razvojem, afirmacijom i recepcijom skulpture kod nas, kao što su izvođenja spomenika i memorijalnih kompleksa, kao i skulptura i drugih vajarskih projekata u javnom prostoru.

Hronološki okvir projekta (1945-2000) odabran je zato što je skulptura u ovom periodu ostvarila najveći i izuzetno složen razvoj u srpskoj umetnosti tokom 20. veka koji do sada nije dobio adekvatnu istorijsku niti muzejsku valoziraciju u našoj sredini.

Projekat je posebno namenjen podsticanju daljih istraživanja skulptorskih praksi u domaćoj sredini, ali i inostranoj stručnoj publici. Velikim delom namenjen je istraživačima, kustosima i istoričarima umetnosti, ali obraća se i široj zainteresovanoj javnosti koja nema prilike da se sa ovom temom upozna bilo na internetu, bilo u okviru postojećih muzejskih programa i literature. Sadržaj obuhvaćen Hronologijom lako je dostupan za korišćenje i preuzimanje.

Autorke projekta i urednice sajta

  • mr Suzana Vuksanović, kustoskinja, muzejska savetnica u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu
  • dr Ana Ereš, naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Stručne saradnice, istoričarke umetnosti

  • Tatjana Panić
  • Katarina Kostandinović

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments