Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Kroz delatnost Centra, kako se navodi u obrazloženju Predloga odluke, podsticaće se stvaralaštvo dece i mladih, kroz najrazličitije kulturne i edukativne aktivnosti u kojima će, pored dece, učestvovati i njihovi roditelji, staratelji i vaspitači. Predviđaju se i programski sadržaji i edukacije za decu sa posebnim potrebama, kao i decu iz osetljivih društvenih grupa.

Saradnjom sa zainteresovanim akterima Novog Sada, koji se bave programima kulture i obrazovanja dece uticaće, se na razvoj i negovanje nove publike. Tako će, kako je navadeno, obrazovati novi proizvođači i korisnici kulture, osvešćeni od najranijeg detinjstva za učešće u kreativnoj industriji.

Predlogom odluke utvrđene su i delatnosti Centra, među kojima su izvođačka umetnost, druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke delatnosti, umetničko stvaralaštvo, rad umetničkih ustanova, delatnost biblioteka i arhiva, delatnost muzeja, galerija i zbirki, umetničko obrazovanje, ostalo obrazovanje, izdavanje časopisa i periodičnih izdanja, ostala izdavačka delatnost, delatnost prikazivanja kinematografskih dela i ostale zabavne i rekreativne delatnosti.

Inicijativu o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, podnela je Mesna zajednica „Sonja Marinković“, na predlog Društva „Raspustilište“, a inicijativu su podržali Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“, projektni tim Omladinske prestonice Evrope – OPENS 2019, OŠ „Nikola Tesla“, Srednja stručna škola u Novom Sadu i druge ustanove i organizacije koje se bave radom sa decom i mladima, kao i brojni građani.

Autor: Brif.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments