Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Aleksa Zečević, novosadski student, prvi je u Srbiji postao master inženjer vibro-akustičkog inženjerstva, sa Fakulteta tehničkih nauka, odbranivši rad “Mini anehoična komora: konstruisanje, standardi i vibro-akustički eksperimenti” pod mentorstvom prof. dr Ivane Kovačić.

Foto: Aleksa Zečević, Ivana Kovačić

Studirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i u toku akademskih studija imao je priliku da se upozna sa ispitom iz audio i video tehnologija i tada se zainteresovao za akustiku.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

– Kada se otvorio novi master smer na FTN iz vibro-akustičnog inženjerstva poželeo sam da upišem baš to jer na temeljan i opsežan način imam priliku da uđem u svet vibro-akustike. Master sam završio prvi u generaciji sa prosečnom ocenom 10. Moj master rad se bavi karakterizaciom mini anehoične komore i obuhvata određivanje akustičnih performansi. Dakle, koliko je ta komora u skladu sa određenim standardima. Pored karakterizacije ove komore urađena su i dva konkretna eksperimenta, uradili smo akustičku analizu rada ventilatora i tu smo videli koji je njegov nivo buke, njegove dijagrame zračenja i odredili smo broj obrtaja u minuti. Pored toga smo uradili još jedan veoma značajan i zanimljiv eksperiment koji se bavi vibro-akustičkom identifikacijom Hladnijeve ploče. Osnovni cilj tog eksperimenta bio je dokazivanje neraskidive veze između mehaničke vibracije i tehničke akustike – objasnio je za NS Uživo Aleksa Zečević.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Prof. dr Ivana Kovačić bila je Aleksin mentor tokom pisanja njegovog master rada, stoga nam je otkrila kako je izgledao ceo taj proces.

– Ideja za temu master rada je zapravo nastala iz činjenice da smo mi u okviru projekta koji finansira Evropska komisija čiji je akronim SENVIBE, po prvi put u istoriji ovog Univerziteta, uspeli smo da kupimo i da opremimo anehoičnu komoru. Ta komora je namenjena apsorpciji zvuka, dakle kada se emituje određeni zvuk, zidovi komore su obloženi određenim klinovima koji imaju visoka asorpciona svojstva, a to znači da se intenzitet zvuka u potpunosti apsorbuje. Komora je unikatna na Univerzitetu i prva u Novom Sadu – rekla je Kovačić.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Aleksa je zapravo prvi student koji je imao priliku da u komori radi i bio je red da se jednom ovako izuzetnom studentu omogući da prvi ispita njene karakteristike u skladu sa onim što standardi propisuju za anehoične komore.

– Zečević je uradio fundamentalnu stvar za ispitivanje karakteristika koje komora ima i zapravo postavio put za ono što će buduće generacije raditi. Uradio je nekoliko eksperimenata unutar nje, a na jedan unikatan eksperiment, koji sam ja osmislila, smo veoma ponosni. Radi se o jednoj ploči koja se pobuđuje i vibrira, a zahvaljujući njenim vibracijama stvara se zvuk, to je nešto što mi primećujemo u svakodnevnom životu i zovemo buka. Mi smo zapravo uradili simulaciju takvog jednog sistema koji smo doveli u stanje da vibrira, merili smo karakteristike vibracija i zvuka. Tada smo pokazali da šta god merili od njih, ono što dobijamo kao karakterizaciju odziva je zapravo jednako – dodala je profesorka Kovačić.

Foto: Aleksa Zečević, Ivana Kovačić

Vrednost anehoične komore iznosi 50.000 evra, a ukoliko u njoj boravite duži vremenski period postoji mogućnost izazivanja halucinacija.

nsuzivo.rs

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments