Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić/Ilustracija

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2022. godini, a sredstva za realizaciju ove mere su obezbeđena u budžetu za 2022. godinu u iznosu od 47,3 miliona dinara.

-Prijave mogu podneti svi punoletni građani do 64 godine starosti, sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i koji su završili obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije- naveo je za naš portal Milorad Radojević, član Gradskog veća za privredu.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može da ostvari nezaposleno lice:
– za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
– za obavljanje poslova/delatnosti, za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;
– za osnivanje udruženja;
– koje je ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje, i
– ukoliko nije ispunjena ranija ugovorna obaveza prema Gradu i Nacionalnoj službi i
– ako je koristilo subvenciju za samozapošljavanje u tri godine koje prethode raspisivanju javnog poziva.

Prethodnih godina Grad je dodeljivao subvencije u okviru raznih delatnosti, od proizvodnje, uslužnog sektora, pravnih poslova, ugostiteljstva, medicine do obrazovanja.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Grad je i 2021. godine uradio Javni poziv za samozapošljavanje, izdvojivši 30 miliona dinara. Naš sagovornik ističe da je ove godine podignuta cifra, a kao i maksimalni iznos subvencije po preduzetniku.

-Ove godine za ovu meru zapošljavanja je izdvojen rekordan iznos od 47,3 miliona dinara, a takođe je povećan i maksimalni iznos subvencije i ona će se dodeljivati u iznosu od 250.000 do 500.000 dinara- istakao je Radojević.

Podsećamo, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je krajem jula, u cilju podsticanja ženskog preduzetništva, uručio ugovore ženama sa teritorije Grada kojima su odobrene subvencije za samozapošljavanje na osnovu javnog poziva za 2022. godinu, u iznosu od 15 miliona dinara.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Obrazac zahteva sa biznis planom za subvenciju za samozapošljavanje i obrazac izjave mogu se preuzeti na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com ili u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka 110a, Novi Sad.

Zahtev sa biznis planom i pratećom dokumentacijom, u dva primerka, podnosi se Gradskoj upravi za privredu putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu ili lično u pomenutoj Upravi.

Javni poziv je otvoren do 16. septembra 2022. godine, a sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu putem telefona na brojeve 021/ 452-414 i 021/ 6614-085.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments