Foto: Ilustracija/nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić 13. marta 2023. godine, doneo je Rešenje o obrazovanju Saveta za prevenciju antisemitizma. Nakon čega je 28. marta, gradonačelnik doneo Rešenje o imenovanju Saveta za prevenciju antisemitizma (“Službeni list Grada Novog Sada” broj 13/23).

Savet čine tri člana. Naime, savet čine istaknuti diplomirani istoričar, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom – najmanje 10 godina radnog iskustva i iskustvom u oblasti zaštite ljudskih prava i slobode, predstavnik izabran na predlog Jevrejske opštine Novi Sad.

U Savet za prevenciju antisemitizma imenovani su Petar Đurđev-master istoričar, Miroje Jovanović-advokat master pravnik i Ladislav Trajer-predsetavnik Jevrejske opštine Novi Sad.

Foto: Gradske info

Tačkom III Rešenja o obrazovanju Saveta za prevenciju antisemitizma (“Službeni list Grada Novog Sada” broj 12/23)

Savet je zadužen da vrši savetodavnu i stručnu aktivnost u cilju prevencije antisemitizma, predlaže mere i način sprovođenja mera u cilju edukacije građana i informisanja javnosti u prevenciji antisemitizma i upoznaje gradonačelnika i nadležne organe i nosioce javnih ovlašćenja sa svojim stručnim zaključcima, predlozima i analizama.

Kako kažu za NS Uživo, broj napada na Jevrejsku zajednicu i njihove verske objekte se nije povećao.

nsuzivo.rs

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments