Foto: Grad Novi Sad

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije realizovala je drugu etapu radova na opremanju stambenog bloka u naselju Futog, što je obuhvatilo izgradnju saobraćajnih površina i javnog osvetljenja.

Lokacija namenjena kompleksu za višeporodično stanovanje nalazi se na prostoru ograničenom ulicama Dr Milana Nikolića, Sonje Marinković, Kozaračke i Ulice Nova (ulica paralelna sa ulicom Dr Milana Nikolića).

U Ulici Nova izgrađena je saobraćajnica u dužini od 237m, kao i obostrane pešačke staze, a obeležena je i saobraćajna signalizacija. Stanarima novoizgrađenog stambenog bloka na raspolaganju je 139 parking mesta, od čega je sedam rezervisano za osobe sa invaliditetom, a iza svakog četvrtog parking mesta nalazi se prostor za zelenilo. Saobraćajne površine, kao i unutrašnjost samog bloka, osvetljava 22 stuba javnog osvetljenja.

Foto: Grad Novi Sad

Vrednost investicije je 40,5 miliona dinara, a radovi su završeni mesec dana pre ugovorenog roka.

Tokom prošle godine izvedena je prva etapa radova na opremanju ovog stambenog bloka, što podrazumeva izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, zatim pristupnih saobraćajnica i pešačkih staza, kao i drenažnih rovova za odvođenje atmosferskih voda.

Takođe, izvršena je priprema terena za ozelenjavanje, a radove na hortikulturnom uređenju realizovalo je JKP „Gradsko zelenilo“. Za radove prve etape izdvojeno je 30,9 miliona dinara.

Završetkom svih predviđenih radova stambeni kompleks u Futogu opremljen je neophodnom infrastrukturom kako bi novoizgrađeni objekti mogli biti na raspolaganju budućim korisnicima.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments