Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Popisivanje stanovništva trajaće ceo oktobar, a pripreme su uveliko u toku. Danas počinju elektronske prijave za zainteresovane instruktore i trajaće do 3. jula.

Instruktori imaju obavezu da prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikacijama za prikupljanje podataka i monitoring, sprovedu petodnevnu obuku kandidata za popisivače, i da na teritoriji za koju su zaduženi prate tok popisivanja, kontrolišu rad popisivača koji su im dodeljeni, daju im potrebna uputstva i pomažu im u radu i rešavanju spornih situacija tokom popisivanja. Jedan instruktor je, u proseku, zadužen za monitoring rada sedam popisivača.

OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNI:

  • državljanstvo Republike Srbije;
  • prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
  • najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
  • stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje;
  • da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

-Tu su brojne aktivnosti, metodološko-organizacione, saradnja, priprema preko 20 aplikacija… ali što se građana tiče potrebna je pre svega dobra volja kako bismo stekli odnos saradnje i poverenja između zvanične statistike i građana republike Srbije- kaže za RTS Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Zavoda za statistiku.

Biće nekoliko novina 

Popis će funkcionisati po istom principu kao i prethodni. Popisivači idu od vrata do vrata, ali biće i nekoliko novina.

“Jedna od specifičnosti predstojećeg popisa je ta što ćemo prvi put u ovom popisu koristiti elektronske obrasce, popisivači će nositi laptopove, gde je aplikacija za unošenje obrazaca. Jedan obrazac je za građanina, odnosno državljanina Srbije, a drugi za domaćinstvo i stan”, objašnjava Lakčevićeva.

U narednih mesec dana na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i Zavoda za statistiku će biti objavljen javni poziv za onlajn prijavljivanje popisivača. Zatim sledi petodnevna obuka i test.

Prema rečima Snežane Lakčević, popisivač mora biti punoletno lice, da ima najmanje završenu trogodišnju srednju školu, da nije osuđivan, da je državljanin Srbije, da zna da radi na računaru i da se prijavljuje da radi u mestu u kom živi, a izuzetak su studenti, pošto je oktobar mesec ispitnih rokova, za njih je dozvoljeno i da rade u mestu u kojem borave.

Značajnijih promena u smislu sadržaja i pitanja neće biti. Popis po domaćinstvu, procenjuju iz Zavoda u proseku će trajati oko 20 minuta.

U zavisnosti od količine popunjenih obrazaca zavisi i zarada koju popisivač može da ostvari. Procena Zavoda je da bi to moglo biti na nivou prosečne neto zarade u Srbiji.

Takođe, u Zavodu naglašavaju da će se podaci koristiti isključivo u statističke svrhe i da se ne mogu ustupati drugima. I dalje važi pravilo da građani nisu dužni da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti i verosipovesti.

rts.rs/nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments